Aktuality

Přihlášky do celorepublikové Stavby roku 2022 otevřené do 10.6.2022

 

Přinášíme Vám otevřené přihlášky do již 30. ročníku celorepublikové prestižní soutěžní přehlídky Stavba roku 2022.

Udělení a představení prestižních titulů Stavba roku je již 30 let nejvýznamnější událostí ve stavitelství a architektuře v České republice.

Vypisovatelé:

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Svaz podnikatelů ve stavebnictví

Soutěž celých 30 let organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program, řízený radou programu ve spolupráci se spoluvypisovateli soutěže.

Stavby hodnotí odborná porota a sbor expertů. Porotci, experti i rada programu se shodují v konstatování, že právě osobní návštěva a prohlídka všech přihlášených staveb je pro práci poroty a expertů klíčová a nenahraditelná.

Spolu s porotou všechny stavby objíždí a dokumentuje tradičně také filmový štáb. Všechny přihlášené stavby jsou součástí unikátního filmového dokumentu mapující architekturu a stavitelství v celé republice.

Držitelé titulů v roce 2022 opět získají unikátní symbolické křišťálové ocenění, které má podobu razítka v designu Ronyho Plesla vyrobené sklárnou Rückl. Křišťálové razítko symbolicky představuje to poslední, a zcela výjimečné „razítko“ v procesu celé realizace stavby.

Jedinečnou a oborově komplexní soutěžní přehlídku podpořila tradičně i řada významných osobností z veřejného, akademického i soukromého sektoru, odborných institucí, stavebních společností, investorů a také architektů a inženýrů.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 10. 6. 2022!

Přihláška, dokumentace a všechny další podklady do soutěže se zasílají pouze elektronicky za pomoci elektronické úschovny, nebo jiného úložiště. Odkazy na stažení a vyplněná přihláška se zasílají pouze elektronicky na email stavbaroku@stavbaroku.cz.

Podklady ke stažení:

Podmínky soutěže

Přihláška – formulář – část A

Přihláška – formulář – část B

Více na www.stavbaroku.cz

Těšíme se na všechny stavby, které v roce 2022 přihlásíte!

Přihlaste se a staňte se zároveň součástí oslav 30 let realizace prestižní soutěže celorepublikového formátu STAVBA ROKU!

 

Zpět