Aktuality

Hledá se Stavba roku Středočeského kraje 2023

 

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství spolu se Středočeským krajem, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů, Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy, Obcí architektů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví vyhlašují i v letošním roce jubilejní 10. ročník prestižní regionální soutěže STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2023.

Regionální soutěžní přehlídka má otevřené přihlášky do 12. června 2023. Přihlášky najdete na www.stavbaroku.cz.

Odevzdání přihlášek i veškeré dokumentace je realizováno elektronicky.

Soutěž má možnost aktivně pomoci, a i v současné dlouhodobě nelehké situace, umožnit představení a seznámení široké odborné i laické veřejnosti s úspěchy stavitelství a architektury na celém území Středočeského kraje a prezentovat tak práci všech, kdo se na realizaci těchto staveb podíleli. Cílem a hlavním posláním soutěžní přehlídky, je ještě více než v předchozích letech, hlavně představení a podpora kvalitních realizací staveb, se snahou představit a ocenit činnost investorů, architektů, projektantů a dodavatelů staveb realizovaných na území Středočeského kraje.

Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v rámci nadačních programů. Prestižní soutěž je vypsaná pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje, Petry Peckové.

Všechna přihlášená díla posuzuje nezávislá odborná porota, složená ze zástupců jednotlivých vypisovatelů, jmenovaná radou programu soutěže Stavba roku Středočeského kraje. Spolu s porotou navštíví všechny přihlášené stavby i filmový štáb. Vznikne tak opět zcela unikátní filmový dokument mapující stavitelství a architekturu ve Středočeském kraji.

Hlavním oceněním soutěžní přehlídky je titul Stavba roku Středočeského kraje 2023, dále Cena hejtmanky Středočeského kraje, udělují se rovněž nominace a zvláštní ceny. Součástí soutěže je tradičně i Cena veřejnosti, kterou získává stavba oceněná na základě anonymního hlasovaní široké veřejnosti, které bude spuštěno následně po uzavření a zveřejnění přihlášek.

Velká pozornost je věnována kromě celkového konceptu a architektonického řešení, i dalším důležitým kritériím jako jsou použité technologie, technické a materiálové řešení, nejrůznější specifické parametry a vlastní realizaci stavby. Významným kritériem je rovněž kvalita investičního záměru a přínos stavby pro svoji lokalitu, a rovněž ve vztahu ke Středočeskému kraji. Soutěž je určena pro stavební díla ze všech oborů (novostavby, rekonstrukce, inženýrská díla, interiéry, krajinářské úpravy, dopravní stavby, hospodářské stavby atd.), dokončená a uvedená do provozu nebo zkolaudovaná do data podání přihlášek, realizovaná na území Středočeského kraje, a které nebyly posuzovány v předchozích ročnících soutěže. Rovnocennými partnery mezi soutěžícími mohou být velké stavby velkých měřítek a nadmístním významem, stejně tak malé stavby s náplní pro své nejbližší okolí.

Vyhlášení výsledků soutěže STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2023 se uskuteční 21. září 2023 v GASK, Kutná Hora. Stavba oceněná titulem Stavba roku Středočeského kraje 2023 postoupí tradičně do celostátní soutěže STAVBA ROKU 2024. Harmonogram a termíny mohou být v návaznosti na aktuální vývoj dění následně upraveny a upřesněny.

S přihlášenými i oceněnými stavbami se budete moci po celý rok potkávat při nejrůznějších příležitostech a na výstavách, které budou také on-line.

Více o STAVBĚ ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE na www.stavbaroku.cz

 

 

Zpět