Aktuality

Tituly Stavba roku 2023 byly představeny v Rudolfinu

Tisková zpráva Stavba roku 2023

Celkem 13 titulů Stavba roku 2023 a 25 zvláštních cen bylo uděleno v již 31. ročníku jedinečné a prestižní celorepublikové soutěžní přehlídky Stavba roku 2023. Hlavním organizátorem soutěže je Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která je zároveň i vypisovatelem soutěže, spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví.

Udělení a představení titulů Stavba roku je každoročně nejvýznamnější událostí roku ve stavitelství a architektuře, a je důstojným připomenutím, mimo jiné, i významu například inženýrských, dopravních a průmyslových staveb, které jsou také jeho nedílnou součástí. O titul letos soutěžilo 110 přihlášených staveb z celé České republiky a 2 zahraniční stavby. Nominace byly představeny 4. září 2023 v Národním technickém muzeu v Praze. Tituly a zvláštní ceny byly vyhlášeny na slavnostním galavečeru Stavba roku 2023, který se uskutečnil 24. listopadu 2023 v Rudolfinu v Praze. Večera se účastnila řada významných osobností veřejné a státní správy, profesních komor a dalších uskupení, a to včetně místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše, ministra dopravy Martina Kupky, poslankyně Věry Kovářové, nebo senátora Jiřího Drahoše. Hosty večerem osobitým způsobem provedla moderátorská dvojice Martina Preissová a Tomáš Novotný.

Jedinečnou a oborově komplexní soutěžní přehlídku podpořila i řada významných osobností z veřejného, akademického i soukromého sektoru, odborných institucí, stavebních společností, investorů a také architektů a inženýrů. Soutěž získala řadu záštit.

Kromě titulů a zvláštních cen byly uděleny také Ceny veřejnosti. Letošní ročník Stavby roku byl rekordní v počtu hlasujících, do ankety se zapojilo celkem 118 043 hlasujících.

Zvyšující se zájem na straně přihlašujících i na straně diváků vítá také předseda rady programu Jan Fibiger:Již 31. ročník Stavby roku byl svým způsobem opět rekordní. 110 staveb představovalo dvojnásobek průměru z minulých třiceti let na jeden ročník. Porota všechny tyto stavby objela, a patří ji za to neuvěřitelný obdiv. Posuzované stavby přinesly několik nových pohledů na trendy, které se ukazují v dokončených stavbách v České republice, ve kterých se projevuje veliký zájem na revitalizaci a rekonstrukci historických staveb a hledání jejich nové funkce.“

Odborná porota Stavby roku 2023 byla složená ze zástupců jednotlivých vypisovatelů. Pracovala ve složení Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana, předseda poroty, Ing. arch. Martina Hovořáková (Nadace ABF), Ing. Renata Zdařilová Ph.D. (ČKAIT) a doc. Ing. Jan Pašek Ph.D. (SPS) a prof. Ing. arch. Zdeněk Jiran (MPO). Porota navštívila v rámci hodnocení během července a srpna všech 110 přihlášených staveb a najela přes 6 531 km. Na cestě s porotou všechny stavby dokumentoval filmový štáb. Porotci i rada programu se shodují v konstatování, že právě osobní návštěva na všech staveb je pro práci poroty a expertů klíčová a nenahraditelná.

Držitelé titulů Stavba roku 2023 v letošním roce získávají křišťálové ceny z dílny sklárny Rückl, které navrhl designér Rony Plesl.

V rámci soutěžní přehlídky byla oceněna tradičně také Osobnost stavitelství a architektury. Toto ocenění každoročně uděluje SIA ČR – Rada výstavby. V roce 2023 bylo toto ocenění uděleno respektovanému architektovi Josefu Pleskotovi a bravurnímu statikovi Vladimíru Janatovi za jejich celoživotní dílo zasvěcené architektuře a stavitelství. Zároveň je vyzdvižena i důležitost a význam spolupráce mezi architektem a inženýrem, která ve spoustě jejich společných staveb vypovídá o velké pokoře, umění naslouchat, respektu, umění kompromisu, vnímání a empatii.

V rámci slavnostního večera byly vyhlášeny dva nové nadační programy formou soutěžních přehlídek, kterými jsou Stavba roku Hlavního města Prahy a Stavba roku dopravní a technické infrastruktury.

Přihlášené i oceněné můžete opět potkat při nejrůznějších významných akcích, kde se s nimi můžete seznámit nejen na výstavách a v katalogu, ale také formou filmových dokumentů a virtuálních projekcí. Stavba roku 2023 se představí aktuálně ve všech regionech České republiky.

Tituly Stavba roku 2023

Centrum současného umění EPO1 Trutnov

Investor: KASPER KOVO s.r.o.

Dodavatel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Autor: Michal Ježek, Ivo Balcar, Aleš Krtička, Jan Řehák / ATELIER TSUNAMI s.r.o.

Projektant: ATELIER TSUNAMI s.r.o.

Titul Stavba roku 2023 byl udělen zcela výjimečné konverzi průmyslového areálu na galerii současného umění realizované soukromým investorem s velkou odvahou, pokorou a zároveň velkorysostí, včetně architektonického pojetí i vlastní realizace. Genius loci stavby vycházející z industriální podstaty historického objektu oslovil majitele pana Rudolfa Kaspera natolik, že se rozhodl objekt revitalizovat v unikátní verneovský technicistní svět s uměleckou náplní.

Rekonstrukce tramvajové vozovny Slovany, Plzeň

Investor: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Dodavatel: Společnost Vozovna Slovany ve složení Metrostav a.s., BERGER BOHEMIA a.s., TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika

Projektant: Společnost MP+MMD – Vozovna Slovany ve složení METROPROJEKT Praha a.s. a Mott MacDonald CZ, s.r.o.

Porota ocenila logické, prostorově efektivní a funkčně provázané uspořádání areálu skládajícího se z montážních hal a dílen. Ocenila i zázemí údržby, skladů, administrativy a dalších provozů tramvajové vozovny včetně potřebných kolejišť s trolejemi do jednotně řešeného, urbanisticky uceleného městského bloku. Zároveň ocenila způsob vedení realizace stavby včetně jejího provedení.

Multifunkční sportovní hala KAPKA resort, Vsetín

Investor: KOTRLA a.s.

Dodavatel: PSG Construction a.s.

Autor: AS PROJECT CZ s.r.o.

Spoluautor: Atelier Sluníčko s.r.o.

Projektant: AS PROJECT CZ s.r.o.

Valašský region a jeho veřejné volnočasové, edukativní, společenské, gastronomické a především sportovní služby, získaly díky soukromému vsetínskému investorovi unikátní, výtvarně střídmou, nápaditě a efektně řešenou, funkčně promyšlenou novostavbu zimního stadionu s hotelem, restaurací, fitness, klubovnami, prodejnou sportovních potřeb i venkovní upravená sportoviště vysoké kvality.

Kompetenční centrum společnosti BAUMIT, Brandýs nad Labem

Investor: BAUMIT, spol. s r.o

Dodavatel: SYNER, s.r.o.

Autor: Sebastian Nagy; Sebastian Nagy architects, s.r.o.

Projektant: Z-projekt s. r. o., Petr Veselý

Harmonie, krása a pocit radosti, kultivovanosti a péče o technicky dotažený architektonický detail, noblesa bez okázalosti, solidnost a nevtíravé sebevědomí, je část pocitů, které návštěvníkům i stálým uživatelům budova každodenně poskytuje. Tvoří ji jednoduchý prosklený hranol sevřený dvěma horizontálami betonových desek s balustrádou po obvodu. Dále je tvořena vnitřním efektně ozeleněným atriem s kruhovým pavilonkem a vodním prvkem. Dotažený je i variabilní a neokázalý interiér. Celek evokuje nadčasovost umělecké galerie vsazené doprostřed průmyslového areálu, okořeněné provedením jednotlivých stavebních detailů.

Lávka Litomyšl

Investor: Město Litomyšl

Dodavatel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Autor: Lukáš Ehl, Tomáš Koumar; Ladislav Dvořák, Ladislav Šašek

Spoluautor: Ivana Šrámková, Ladislav Tikovský, Mikoláš Vavřín

Projektant: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s.r.o.

Díky dlouholeté tradici města a snaze městského architekta při výběru předních českých a moravských architektů pro stavební aktivity obce, je litomyšlský veřejný prostor obohacen o další výtvarně unikátní moderní architekturu. Novou krytou lávku přes Loučnou a průtah státní silnice, na místě původní odstraněné konstrukce, tvoří subtilní ocelový, zboku rytmicky otevřený předlouhý hranol (tzv. Vierendelův nosník) šířky cca 3 x 3 m, vynášený jakoby mimochodem zboku převýšeným železobetonovým pylonem s výtahem. Osově komponovaná věž výtahu a přetažená konstrukce horizontální lávky, umožňují vytvořit z posledních dvou polí atraktivní vyhlídku i nový orientační bod města.

Štvanická lávka Praha

Investor: Hlavní město Praha

Dodavatel: Skanska a.s.

Autor: Petr Tej, Marek Blank, Jan Mourek; AI Praha s.r.o.

Projektant: Vít Najvárek, TOP CON SERVIS s.r.o

Celá bíla, tvarově velmi lapidární, výtvarnému účinku podřízená, konstrukčně unikátní lávka. Dojmově odhmotňuje použitou železobetonovou konstrukci s technickou finesou zvedací části u Holešovického břehu obohacuje unikátním způsobem pražský veřejný prostor. Chodcům i cyklistům přináší radost z pohybu a vyhlídky nad plynoucí řekou. Zkracuje vzdálenosti a spojuje živé městské části Karlín a Holešovice s ostrovem Štvanice.

Nemocnice Pelhřimov - pavilon péče o rodinu

Investor: Kraj Vysočina

Dodavatel: Společnost PKS – Metrostav - DIZ pro Nemocnici Pelhřimov

Autor: Josef Kříž; OBERMEYER HELIKA a.s.

Spoluautor: Jana Pražáková, Peter Kótka, Boris Hladký, Pavel Hude; OBERMEYER HELIKA a.s.

Projektant: OBERMEYER HELIKA a.s.

Další projektový partner: Martin Chromjak, Josef Beneš, Milan Obermaier

Velmi dobře promyšlený funkční provoz pětipodlažního objektu se zázemím pro dětské, gynekologicko-porodnické a neurologické oddělení, včetně realizace důvtipně konstruovaného opláštěného dvojpodlažního visutého mostu, propojuje prostorově efektně a pohotově jednotlivá oddělení nemocnice. Porota ocenila profesionalitu projektanta, prostorové řešení návrhu i snahu o výtvarný účinek orientačního systému novostavby. Zároveň ocenila preciznost vlastního stavebně technického provedení stavby

LF UK v Plzni Univerzitní medicínské centrum (UniMeC) – II. etapa

Investor: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni

Dodavatel: Gemo a.s.

Autor: Anna Nesvadbová, Jan Janoušek, Kateřina Mašková; VPÚ DECO PRAHA a.s.

Projektant: VPÚ DECO PRAHA a.s.

Ze souboru budov lékařské fakulty je cítit houževnatá a zdařilá péče o kultivaci a zpřehlednění složitého a mnohoznačného fakultního provozu. Ten je obohacen o množstvím příjemných vnitřních i vnějších pobytových ploch a prostor pro studenty i pedagogy. Porota ocenila lapidárně působící, promyšlené architektonické řešení interiérů v celém areálu, včetně provedení stavebně technických detailů.

Návštěvnické centrum Rodinného pivovaru BERNARD v Humpolci

Investor: Rodinný pivovar BERNARD a.s.

Dodavatel: Podzimek a synové s.r.o.

Autor: Petr Bernard; Barbara Bencová; Petr Bernard; B2 Architecture

Projektant: Jan Kupec, Zdeněk Šubrt; STUDIO A s.r.o.

Svěží duch realizace prostupuje každého návštěvníka centra – střídmé tvarování, efektní vložená vestavba, soudobé a výtvarně formované užití režného betonu, dřeva, skla a oceli ve veřejném prostoru. Cit pro měřítko místa i efektní dominanta věže s vyhlídkou zvýrazňují zapamatovatelným způsobem centrum Humpolce a kultivovaně oživují areál pivovaru. Vše podtrhuje dokonalé stavební řemeslo.

Vědecká knihovna Olomouc – stavební úpravy objektu Červeného kostela

Investor: Olomoucký kraj

Dodavatel: Společnost Červený kostel / STRABAG a.s. a OHLA ŽS, a.s. /

Autor: Miroslav Pospíšil a Daria Johanesová; atelier-r, s.r.o.

Projektant: atelier-r, s.r.o.

Původně luteránský olomoucký Červený kostel z roku 1898, užívaný od roku 1959 dlouhodobě jako depozitář Vědecké knihovny Olomouc, byl náročně zrekonstruován a doplněn moderní přístavbou technického a provozního zázemí s kavárnou tak, aby mohl být vhodně znovuzapojen do veřejně užívaného prostoru města. Porota ocenila jak dynamiku soudobé architektury přístavby, tak i prostorově a materiálově citlivé řešení prostorů v dochované novogotické architektuře.

Výstavba sídla Nejvyššího kontrolního úřadu Praha

Investor: Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad

Dodavatel: PORR a.s.

Autor: Jakub Masák; Masák & Partner s.r.o.

Projektant: Masák & Partner s.r.o. spolu s PORR a.s.

Další projektový partner: Správce stavby dle FIDIC - PM6 s.r.o.

Titul Stavba roku 2023 byl udělen zcela výjimečnému architektonickému pojetí, včetně citlivého a zároveň velmi osobitého urbanistického začlenění do původní zástavby místa. Mimořádná je i způsobem vlastní realizace a profesionálním a maximálně účelným využitím metody BIM ve veřejné zakázce. Zároveň se jedná o stavbu, která při zachováním vysoké kvality architektury i provedení dokázala velice úsporně zacházet s veřejnými prostředky a může být inspirací pro další veřejné zadavatele.

Záchrana kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou

Investor: Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou

Dodavatel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. (dnes ARCHEON Stavby s.r.o.)

Autor: Pavel Vlk, Biskupství brněnské

Spoluautor: Michal Zlatuška

Projektant: Ing. arch. Michal Zlatuška; Ing. Miroslav Navrátil

Velkolepý barokní kostel sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou byl postaven jako součást zámeckého areálu ke konci 18. století. Sloužil zároveň jako farní kostel a až takřka po čtvrtstoletí užívání, jen s tou základní údržbou, byla provedena jeho důkladná, technicky náročná a složitá stavební a restaurátorská obnova. Dokládá dlouhodobou a houževnatou, bravurně zkoordinovanou, takřka dekádu trvající snahu desítek projekčních, stavebních, truhlářských, klempířských, štukatérských, kamenických a restaurátorských profesí. Obnovená krása duchovního prostoru tvoří následováníhodný společenský impulz k uchování historických hodnot našeho kulturního dědictví.

OÁZA a Rezidence ROSA v Liberci

Investor: Rybníček development, s.r.o.; RoSa Liberec s.r.o.

Dodavatel: KASTEN spol. sr.o.Autor: Ing. arch. Radim Kousal; SIADESIGN LIBEREC s.r.o.

Projektant: Ing. Jiří Palas; SIADESIGN LIBEREC s.r.o.; Ing. Jakub Moc

Realizací souboru družstevního a seniorského bydlení byla centrální část Liberce obohacena o další dvojici a trojici věžových domů, vytvářejících zároveň ucelenou městskou blokovou strukturu v místech bývalého brownfieldu na nábřeží Nisy. Zároveň je oceněna čistá jednoduchost interiérů, včetně vlastního stavebního provedení.

Zvláštní ceny

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu / Administrativní budova Kloboucká lesní s.r.o.

Cena Ministerstva pro místní rozvoj / Výstavba nového kampusu na Černé louce – Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví a Nová budova fakulty umění

Cena Ministerstva dopravy / Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni

Cena Ministerstva kultury / NKP Klášter Kladruby - Život v řádu

Cena za mimořádně zdařilou realizaci stavby s výjimečným sociálním přesahem / FN Motol – zhotovení stavby: Dům Ronalda McDonalda v areálu FN Motol

Cena za mimořádný celospolečenský přínos / Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - expozice tragédie na Ploštině

Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství / Most Rechle přes řeku Vydru, Modrava

Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě / Optimalizace traťového úseku Děčín východ - Děčín - Prostřední Žleb

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví / Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro Východočeskou galerii v Pardubicích

Cena za stavbu dopravní infrastruktury mimořádného významu / Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí

Cena Svazu měst a obcí České republiky / Rezidence u Kazínské skály Černošice

Cena za architektonické pojetí parkovacího domu v hlavním městě Praze / Parkovací dům Petržílkova Praha 5

Cena za mimořádná architektonické pojetí stavby technické infrastruktury / Vodojem s vyhlídkou u obce Markvartice

Cena za mimořádný přístup k rekonstrukci historického objektu pro potřeby sociálního centra / Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra – Centrum aktivního života

Cena hlavního partnera společnosti WIENERBERGER / MOLO Lipno - molo pro pěší s restaurací

Cena za architektonické pojetí a realizaci stavby s využitím BIM / FRAGMENT Karlín

Cena Double Decker / Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy

Cena Stavebnictví 4.0 / Port7 Praha

Cena Asociace pro urbanismus a územní plánování / Volnočasový areál Jammertál v parku Folimanka, Praha 2

Cena za mimořádný význam revitalizace památkového objektu vzešlé z architektonické soutěže / Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava

Cena za mimořádný přístup k transformaci veřejné budovy v historickém kontextu / Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví Praha

Cena za urbanistické a architektonické pojetí nové městské blokové zástavby / Palác Trnitá Brno, Brno

Cena hlavního mediálního partnera časopisu STAVITEL / AGEL Tower Praha 5, Praha

Cena hlavního mediálního partnera časopisu STAVEBNICTVÍ / Cyklopropojení centra s DOV, lávka pro pěší a cyklisty, Dolní Vítkovice

Zvláštní cena poroty / Rezidence OLIVA Praha

 

Titul Zahraniční stavba roku 2023

Výstavba tunelu Milochov na trati, Púchov – Žilina, Slovensko

Hlasování veřejnosti 2023

118 043 hlasů celkem

117 047 hlasů soutěž Stavba roku 2023

996 hlasů soutěž Zahraniční stavba roku 2023

 

Cena veřejnosti Stavba roku 2023 - 42 772hlasů

Bytové domy Mýtka, Stará Boleslav, I.etapa

Cena veřejnosti Zahraniční stavba roku 2023 – 996 hlasů

Letiště Saint - Louis, Senegal

 

Všechny oceněné i přihlášené stavby najdete na webu Stavby roku 2023 www.stavbaroku.cz

Záznam přímého přenosu zde: https://youtu.be/3Ef0eF2dZII

Jedinečnou a oborově komplexní soutěžní přehlídku podpořila i řada významných osobností z veřejného, akademického i soukromého sektoru, odborných institucí, stavebních společností, investorů a také architektů a inženýrů. Soutěž získala řadu záštit.

Unikátní filmové dokumenty, které vznikly k příležitosti slavnostního předávání cen a které jsou poutavou formou představením všech přihlášených staveb budou postupně k vidění na YouTube kanálu Stavba roku a na facebooku: https://www.facebook.com/StavbaRoku.cz/.

Zpět