Aktuality

Hledá se STAVBA ROKU DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 2024 - přihlášky otevřené do 10.6.2024

 

Přinášíme Vám otevřené přihlášky v rámci 32. ročníku celorepublikové prestižní soutěžní přehlídky Stavba roku do prestižní oborové soutěžní přehlídky STAVBA ROKU DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 2024.

Udělení a představení prestižních titulů Stavba roku je již 32 let nejvýznamnější událostí ve stavitelství a architektuře v České republice a v letošním roce se uskuteční i samostatná oborová přehlídka dopravních staveb a infrastruktury.

STAVBA ROKU DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 2024

Vypisovateli soutěže jsou:

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

ve spolupráci s dalšími profesními organizacemi a odbornými institucemi

Soutěž vyhlašuje a organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nový nadační program, řízený radou programu.

Stavby hodnotí odborná porota a sbor expertů. Porotci, experti i rada programu se shodují v konstatování, že právě osobní návštěva a prohlídka všech přihlášených staveb je pro práci poroty a expertů klíčová a nenahraditelná.

Spolu s porotou všechny stavby objede také filmový štáb. Všechny přihlášené stavby budou součástí unikátního filmového dokumentu mapující dopravní stavby a infrastrukturu v celé republice.

GALAVEČER STAVBA ROKU DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 2024 se uskuteční ve čtvrtek 28. listopadu 2024 v Dopravní hale Národního technického muzea v Praze.

Držitelé titulů v roce 2024 získají unikátní symbolické křišťálové ocenění v designu Ronyho Plesla vyrobené sklárnou Rückl.

Jedinečnou a oborově komplexní soutěžní přehlídku podpořila tradičně i řada významných osobností z veřejného, akademického i soukromého sektoru, odborných institucí, stavebních společností, investorů a také inženýrů a projektantů.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 10. 6. 2024!

Přihláška, dokumentace a všechny další podklady do soutěže se zasílají pouze elektronicky za pomoci elektronické úschovny, nebo jiného úložiště. Odkazy na stažení a vyplněná přihláška se zasílají pouze elektronicky na email stavbaroku@stavbaroku.cz

Těšíme se na všechny stavby, které v roce 2024 přihlásíte!

 

Zpět