11. Vinařský dům Klentnice

Soutěže: Stavba roku 2016
Zkráceně: Vinařský dům Klentnice
Ulice: Klentnice 194
Město: Klentnice
Kraj: Jihomoravský

Popis objektu:

Objekt se nachází uprostřed obce Klentnice v zastavěném zemí obce, v řadové zástavbě převážně rodinných domů v souběhu se státní komunikací, která obcí prochází. Jedná se o dvoupodlažní budovu s podkrovím, založený na základových pasech a patkách. Obvodové a nosné stěny jsou železobetonové (pohledové) z tvárnic Porotherm a YTONG. Stropní konstrukce jsou železobetonové monolitické. Dostupnost stavby je zajištěna sjezdem na státní komunikaci v obci. Při stavbě bylo respektováno stávající dopravní řešené. Částečně bylo využito původní napojení, jinak byla na technickou infrastrukturu vybudována napojení nová. Parkovací místa: 2+6. Bezbariérové řešení bylo provedeno dle norem platných pro tuto stavbu.

Typologický druh stavby: Stavby pro dočasné a rekreační ubytování (hotely, ubytovny, koleje, penziony)
Kategorie: Novostavba
Energetický štítek: C
BIM: Ano
Autor: Jiří Lupač
Ing. arch. Ladislav Palko
Dodavatel: STAVEX BV s.r.o.
Investor: EMOS spol. s r.o.
Plány: Zobrazit více plánů
1NP
2NP
3NP
Řez
Řez
Řez
Další soubory:
Články: