22. DOCK River Watch I v Praze

Ceny:
postoupil do 2.kola v soutěži Stavba roku 2016
Soutěže: Stavba roku 2016
Zkráceně: DOCK River Watch I v Praze
Ulice: Menclova 16
Město: Praha 8
Kraj: hl. m. Praha

Popis objektu:

Stavby se nachází v ochranném pásmu památkové rezervace hl. m. Prahy. Lokalita DOCKS je transformací a revitalizací území bývalých Libeňských doků. Jednotlivé skupiny domů jsou organizovány kolem obslužných centrálních jader, připojených krátkou komunikační spojkou na vnější obslužnou komunikaci. Nosná konstrukce objektů je tvořena železobetonovým stěnovým systémem. Vnitřní nosné železobetonové stěny přecházejí od 3. NP do cihelného systému. Založení objektů je na vrtaných velkoprůměrových železobetonových pilotách. Návrh minimalizuje parkovací státní a zpevněné plochy na povrchu. Obsluhu lokality budou zajišťovat nové účelové komunikace s charakterem obytné zóny, které zajišťují přímou dopravní obsluhu. Koncepce vegetačních úprav v řešeném území si klade za cíl vytvořit v rámci vegetačních ploch systém zeleně s odpovídajícím měřítkem vyvažujícím zástavbu v území. Všechny objekty a byty jsou bezbariérově přístupné.

Typologický druh stavby: Stavby pro bydlení (bytové domy, rodinné domy, domy pro seniory)
Kategorie: Novostavba
Energetický štítek: B
BIM: Ne
Autor: Ing. Ian Bryan
Eduard Trembuľak
Michal Němec
Peter Hričovec
Martin Vojtek
Mgr. David Hruška
Václav Sloup
Dodavatel: VCES a.s.
Investor: CRESTYL real estate, s.r.o.