Plzeň - CULTURE STATION

Soutěže: Stavba roku 2016
Zkráceně: Plzeň - CULTURE STATION
Ulice: Plzeň 574
Město: Plzeň
Kraj: Plzeňský

Popis objektu:

Jedná se o nemovitou kulturní památku - architektonické řešení z roku 1904 je typické pro nádražní budovy konce 19. století, obohacené o řadu secesních prvků a motivů. Rekonstrukce byla kompromisem mezi dochovaným historickým stavem a ideálním provozním uspořádáním nově vznikajícího kulturního centra. Základní myšlenkou je vytvoření multifunkčních sálů. Budova původního nádraží je situována do terénního zářezu symetricky mezi dvě koleje železniční trati ve směru na Domažlice a Cheb. Pozemek se nachází v ochranném pásmu ČD. Objekt je přístupný z veřejné komunikace (mostovky) a z peronu vlakového nádraží. Parkování je řešeno na soukromém pozemku.

Typologický druh stavby: Stavby pro kulturu a osvětu (kina, divadla, knihovny, kongresová centra, muzea, koncertní sály, církevní stavby)
Kategorie: Rekonstrukce
BIM: Ne
Autor: VPÚ DECO Plzeň a.s.
Dodavatel: OHL ŽS, a.s.
Investor: Klotz a.s.