Bytová nástavba hotelu U Zvonu v Plzni

Soutěže: Stavba roku 2016
Zkráceně: Bytová nástavba hotelu U Zvonu v Plzni
Ulice: Pražská 2685/27
Město: Plzeň
Kraj: Plzeňský

Popis objektu:

Novostavba hotelu z roku 2006 hmotově doplnila chybějící uliční frontu v Pražské ulici dvěma štíty. Nová bytová nástavba z roku 2015 je "položena" jako mrak na ploché střeše mezi stávajícími štíty. Konstrukčně je navržená jako lehký montovaný celek s nosným ocelovým skeletem. Tepelně-izolační obálka ze sendvičových panelů Kingspan s rošt zrcadlícího obkladu Alucobond. Stávající hotel je napojen na CZT, parkovací kapacita hotelu je 10 parkovacích stání v suterénu. Střešní nástavba výrazně nezvýšila potřebu na technickou infrastrukturu a parkování. Fasáda, řešená moderní a netradiční formou, zrcadlícím obkladem s proměnným charakterem dle počasí, která je v harmonii s tradiční historickou střešní krajinou přilehlé památkové rezervace. Střešní nástavba je bezbariérově přístupná.

Typologický druh stavby: Stavby pro bydlení (bytové domy, rodinné domy, domy pro seniory)
Kategorie: Rekonstrukce a dostavba
Energetický štítek: B
BIM: Ne
Autor: Ing. arch. Robert Leníček
Ing. arch. David Leníček
Ing. arch. Vladimíra Leníčková
Dodavatel: D - beton s.r.o.
Investor: STRAKA 82 s.r.o.