Revitalizace prostoru při ulici Tyršova

Soutěže: Stavba roku 2016
Zkráceně: Revitalizace prostoru při ulici Tyršova
Ulice: Tyršova
Město: Děčín
Kraj: Ústecký

Popis objektu:

Rekonstrukce prostranství navazující na ulici Tyršova. Byly vytvořeny nové stěrkové konstrukční vrstvy o tloušťce 56 cm (resp. 36 cm) a plocha byla předlážděna velkoplošnou betonovou dlažbou. Celková plocha upravovaného prostoru byla cca 3.600 m2. Stavba leží v zastavěném území v centru Děčína. Stavba včetně okolí je navržena pro bezbariérové užívání tak, aby umožňovala i užívání osobám s omezenou schopností pohybu a imobilním osobám.

Typologický druh stavby: Veřejná prostranství (náměstí, parky), krajinné úpravy
Kategorie: Rekonstrukce
BIM: Ano
Autor: Ing.arch. Vlastimil Stránský
Projektant: Ing.arch. Vlastimil Stránský
Dodavatel: SaM silnice a mosty a.s. Děčín
Investor: Statutární město Děčín