KOTI GREEN MOTOL v Praze

Soutěže: Stavba roku 2016
Zkráceně: KOTI GREEN MOTOL v Praze
Ulice: Plzeňská 312
Město: Praha 5
Kraj: hl. m. Praha

Popis objektu:

Objekt je založen na pilotách. Jeho nosný systém je železobetonový smíšený (stěny a sloupy) s nenosnými vyzdívkami. Konstrukce je rozdělena na 7 dilatačních celků. Nachází se na klidném místě v bezprostřední blízkosti přírodního parku Košíře-Motol a golfového hřiště. V dosahu jsou základní i mateřské školy, nákupní centra i dvě z největších pražských nemocnic. Technologie použité pro stavbu jsou navrženy tak, aby jejich negativní účinky na životní prostředí byly co nejmenší (plynová kotelna v emisní třídě 5, speciální skla do protihlukových stěn, apod.). Dotčené pozemky se nacházejí v ochranném pásmu památkové rezervace v hl. m. Prahy a spadají do území s archeologickými nálezy. Byl proveden archeologický průzkum. Další podmínky nebyly stanoveny.

Typologický druh stavby: Stavby pro bydlení (bytové domy, rodinné domy, domy pro seniory)
Kategorie: Novostavba
Energetický štítek: B
BIM: Ne
Autor: AGE project, s.r.o.
Projektant: AGE project, s.r.o.
Dodavatel: STEP, spol.s r.o.
Investor: YIT Stavo s. r. o.
Autor dokumentace: A.S.S.A. Architekti s. r. o.