Modernizace rychlostní komunikace S8

Ceny:
Titul v soutěži Zahraniční stavba roku 2016
Soutěže: Zahraniční stavba roku 2016 , Stavba roku 2016
Zkráceně: Modernizace rychlostní komunikace S8
Ulice: Aleja Armii Krajowej
Město: Varšava
Kraj:
Stát: Poslká republika

Popis objektu:

Rekonstrukce a rozšíření úseku rychlostní kom. procházející Varšavou, zahrnující 59 inž. objektů, z toho 46 mostů, včetně 650 m dlouhého mostu přes řeku Vislu a 580 m dlouhého protihlukového tunelu. Stavba se nachází na okraji centra Varšavy, přes řeku Vislu (Natura 2000). Komunikace napojena na místní síť mj. extrémně složitými mimoúrovňovými kříženími. Rozsáhlé protihlukové opatření.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Rekonstrukce
BIM: Ne
Autor: Witold Doboszyńsky
Adam Nadolny
Projektant: Tadeusz Suwara
Dodavatel: Metrostav a.s.
Investor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Autor dokumentace: Stráský, Hustý a partneři s.r.o.