34. Rekonstrukce železniční stanice Olomouc

Soutěže: Stavba roku 2017
Zkráceně: Rekonstrukce železniční stanice Olomouc
Ulice:
Město: Olomouc
Kraj: Olomoucký
Stát: Česká republika

Popis objektu:

Železniční uzel Olomouc je součástí 3. tranzitního železničního koridoru (TŽK) v úseku mezi Přerovem a Českou Třebovou, který spojuje východní a západní část České republiky. Tento úsek zároveň propojuje 1. a 2.TŽK. Předmětem stavby je rekonstrukce kolejiště žst. Olomouc, tj. přednádraží, vnitřní nádraží a osobní nádraží. V rámci stavby byla provedena nutná rekonstrukce železničního svršku a sanace železničního spodku vč. dotčených mostních objektů a propustků, vybudována byla nová zastřešená ostrovní nástupiště s mimoúrovňovým přístupem pro cestující. Stavbou došlo k modernizaci technologických zařízení, trakčního vedení, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a energetických zařízení. Na olomouckém hlavním nádraží došlo ke komplexní rekonstrukci hlavních a předjízdných kolejí, zmodernizovala se všechna stávající nástupiště včetně zastřešení, jejich nástupní hrany jsou v normové výšce 550 milimetrů nad kolejí. Kapacitu stanice zvýšilo nové, páté nástupiště. Přístup k němu umožnil kromě prodloužení starého podchodu také již připravený výstup z druhého podchodu, který už několik let spojuje celé nádraží s terminálem MHD a městskou částí Hodolany. Bezbariérový přístup na všechna ostrovní nástupiště zajišťují nové výtahy a eskalátory. Celkovou rekonstrukcí prošel také starý podchod. Změna polohy některých staničních kolejí znamená zlepšení komfortu pro cestující. Druhé nástupiště tak bude sloužit výlučně spojům ve směru Česká Třebová – Přerov, což umožňuje pohodlný přestup cestujících z vlaku vyšší kategorie do nižší a opačně bez nutnosti přecházení mezi nástupišti. Obdobný způsob využití má nyní třetí nástupiště, které nabízí stejné služby pro vlaky ve směru Ostrava (Přerov) – Praha. V dopravní špičce bude možno ve stanici současně odbavit čtyři vlaky na hlavní koridorové trati a dalších sedm ve zbývajících směrech. Celkem tedy půjde o 11 vlaků najednou. Kolejové řešení umožňuje v hlavních staničních kolejích jízdu rychlostí 160 km/h, v osobním nádraží je snížena na 140 km/h. V ostatních kolejích se může jezdit 40 až 60 km/h. Ke klidnější jízdě přispívá nový železniční svršek včetně bezstykové koleje. Jeho konstrukce zajišťuje bezpečnou jízdu drážního vozidla při největší stanovené hmotnosti na nápravu 22,5 t. Celkem 96 výhybek získalo elektrický ohřev pro bezproblémový provoz i v zimním období.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Rekonstrukce a dostavba
BIM: Ne
Náklady: 1990961156 kč
Projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Dodavatel: OHL ŽS a.s.
Přihlašovatel: OHL ŽS a.s.
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.