35. Rekonstrukce parteru obvodové linie historického centra města Písek

Ceny:
Nominace na TITUL v soutěži Stavba roku 2017
Soutěže: Stavba roku 2017
Zkráceně: Rekonstrukce parteru obvodové linie historického centra města Písek
Ulice:
Město: Písek
Kraj: Jihočeský
Stát: Česká republika
Počet hlasů: 213

Popis objektu:

Historické jádro města Písku je ohraničeno na západě nábřežím řeky Otavy a okruhem zeleně kopírujícím průběh původních městských hradeb. Právě dokončená úprava parteru východní části píseckých Bakalářů je poslední částí širšího dlouhodobého projektu Rekonstrukce parteru obvodové linie historického centra města Písku. Cílem velkorysého projektu z počátku nového milénia byla série promyšleně navazujících rekonstrukcí městské infrastruktury a úprav veřejných prostorů. Byl vytvořen propojený funkční celek pěších komunikací, odpočinkové zeleně, racionálního dopravního řešení s cyklostezkou a přiměřenými parkovacími plochami. Vzkříšením Bakalářského náměstí, které přestalo být pouhým parkovištěm, zpřístupněním zanedbaných prostor hradebního příkopu a úpravou povodněmi poznamenaného nábřeží Otavy včetně předmostí Kamenného mostu byl do tradičních míst navrácen společenský život, obchod a služby. Hradební příkop – tzv. Parkány, realizace 2006: Zpřístupnění zanedbaných částí hradebního příkopu schodištěm z Bakalářů – parková úprava dna parkánu formou pobytového trávníku – obnovení průchodu pod obloukem renesančního mostku u Putimské brány a napojení revitalizovaného prostoru na pěší tah směrem k pravobřežní promenádě podél Otavy. Pravobřežní promenáda od Křižíkovi elektrárny ke Kamennému mostu, realizace 2008: Promenáda koncipována jako pěší a cyklistická stezka – do travnatého břehu mezi stromy vložena široká schodiště k posezení nad řekou – v parteru užití tradičních materiálů jako žulové kostky, v důležitých uzlech (u Sladovny, předmostí) citována klasická písecká dlažba z kamenných desek – atypicky navržené prvky litinového zábradlí a sloupků s osvětlením. Předmostí Kamenného mostu a Fügnerovo náměstí, realizace 2013: Předmostím Kamenného mostu lokalita navazuje na Promenádu - v dlažbě předmostí opět práce s tradičními, v místě obvyklými materiály - grafika dlažby vyznačuje směr cyklostezky. Nová koncepce dopravního řešení – kruhový prvek koncové smyčky v ústí Fügnerova náměstí s dominantou nově zasazeného stromu. Přestavba, respektive posun opěrné zdi v prostoru Fügnerova náměstí umožňuje lépe řešit parkovací místa rezidentů i umístění podzemních kontejnerů tříděného odpadu – měřítko kamenné opěrné zdi je zjemněno traktováním betonovými pilířky s integrovaným osvětlením. Lokalita Bakaláře – závěrečná, historicky a strategicky nejvýznamnější část projektu, realizace postupně v letech 2010, 2017 Bakaláře byly vždy významnou křižovatkou pěšího tahu do centra a pěší trasy po obvodu městského jádra. Tato trasa byla posílena zpřístupněním hradebního příkopu právě do prostoru Bakalářů. Úprava parteru nevelkého Bakalářského náměstí před děkanským kostelem uvolnila prostor chodcům a zároveň jim nabídla důvod k zastavení. Překvapivé archeologické nálezy středověké studny a především mohyly z doby bronzové atraktivitu místa ještě zvětšily. Význam a historie místa se promítly do výtvarných prvků parteru, které propojují duchovní symboliku i funkci informační a užitnou. Jednotlivé lokality spojuje jednotný přístup k volbě použitých materiálů – přírodního kamene s důrazem na opětovné použití původních dlažeb, zejména píseckých desek, dále užití výlučně černé kovářské oceli a litiny. Jednotný byl rovněž přístup k volbě typu veřejného osvětlení – pro typ klasické svítilny veřejného osvětlení byla z důvodů zachování kontinuity s historickým jádrem zvolena historizující tzv. Pražská lucerna – soudobý design a technologie byla voleny pro nízká, nepřímá a zapuštěná zemní svítidla.

Typologický druh stavby: Veřejná prostranství (náměstí, parky), krajinné úpravy
Kategorie: Rekonstrukce
BIM: Ne
Náklady: 60250000 kč
Projektant: akad. Arch. Karel Lapka, aka. Arch. Ing. Kateřina Vávrová
Přihlašovatel: Město Písek
Investor: Město Písek
Plány:
11 celková situace
12 situace Bakaláře -rekonstrukce parteru
Další soubory:
Články: