37. Stavební úpravy a rekonstrukce objektu výškové budovy v Měšicích u Prahy

Ceny:
Cena za nejlepší investiční záměr v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2017
Soutěže: Stavba roku 2017 , Stavba roku Středočeského kraje 2017
Zkráceně: Stavební úpravy a rekonstrukce objektu výškové budovy v Měšicích u Prahy
Ulice: Hlavní 318
Město: Měšice
Kraj: hl. m. Praha
Stát: Česká republika

Popis objektu:

Předmětem projektu byly nástavba, stavební úpravy a změna užívání části objektu hlavního skladu v logistickém areálu, parc. č. st. 285 v k. ú. Měšice u Prahy (693448). Stávající objekt byl napojen na vodovod, kanalizaci, topení a elektroinstalaci. Po rekonstrukci jsou rozvody kompletně vyměněny a napojeny na stávající inženýrské sítě nacházející se v areálu. Hlavní myšlenka návrhu se věnuje zachování a zvýraznění nosného systému konstrukce budovy. Krásná jednoduchá betonová „skládačka“ byla očištěna od příček, oken starých zabudovaný předmětů a nánosu (od prvků, které časem ztratily svou funkci). V rámci stavebních úprav bylo nastaveno jedno patro (7. NP), na jižní straně fasády byla ubourána přízemní přístavba objektu kanceláří, došlo k částečnému ubourání přízemní spojovací chodby mezi hlavním objektem a stávající skladovou halou na východní straně fasády a na jejím místě se vybudovala strojovna ÚT a chladu. Uvnitř objektu se vybouraly příčky, výplňové nenosné zdivo, stávající nenosný obvodový plášť (škvárobetonové parapetní panely, meziokenní pilířky, výplně otvorů), v každém podlaží v místě nové výtahové šachty byl ubourán železobetonový panel. V nově zrekonstruovaném objektu jsou 1. NP až 4. NP využívány pro skladování, 5. NP až 7. NP slouží jako kanceláře.