Stavba obchvatu Pawlowice

Ceny:
Nominace na TITUL v soutěži Zahraniční stavba roku 2017
Nominace na TITUL v soutěži Stavba roku 2017
Soutěže: Zahraniční stavba roku 2017 , Stavba roku 2017
Zkráceně: Stavba obchvatu Pawlowice
Ulice: Sjednocení
Město: Pawlowice
Kraj:
Stát: Polsko

Popis objektu:

Výstavba obchvatu byla speciálním úkolem. Výzvou byl vysoký stupeň složitosti, který sebou nesl mnoho obtíží a problémů, vyžadujících řešení v běhu realizace stavebních prací. Složitost investice, vyplývající z upadání terénu jako důsledku poddolování vedla k nutnosti zesílení základů mj. štěrkovými piloty a zároveň akumulací komunikační infrastruktury v tomto regionu; rovněž bylo nutné rozdělit práce na etapy a striktně dodržovat harmonogram prací a přizpůsobení organizace silničního provozu, které zasáhlo silnice státní, krajské i okresní v jižní části slezského kraje. Projekt byl rozdělen na úkoly: první z nich, dofinancovaný z prostředků Evropské unie, zahrnoval práce v rámci krajské silnice č. 933, kdežto druhý zahrnoval práce v rámci státní silnice č. 81 a silniční křižovatku státní silnice č. 81 s krajskou silnici č. 933. Celkově byly úkoly vykonané v naplánovaném termínu. Díky dobré spolupráci investora, inženýra projektu, zhotovitele a vedení obce práce byly vedeny tak, aby se minimalizovaly obtíže v silničním provozu a byl dodržen termín ukončení stavby. Silnice; kromě toho, že omezí místní silniční provoz; bude v důsledku součástí krajské silnice č. 933, která spojuje aglomerace západní a východní části Slezského kraje. Silnice je součásti komunikační sítě od města Pszczyna po Wodzisław Śląski.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Dotace: 293251928 kč
Projektant: Sweco Consulting Sp. Z o.o.
Dodavatel: M-SILNICE a.s.
Přihlašovatel: M-SILNICE a.s.
Investor: ZARAD DRÓG WOJEVODSKICH W KATOWICACH