3. Hospoda se sálem v Máslovicích

Ceny:
Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2019 v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2019
Cena pro stavbu, kterou financuje obec nebo její příspěvkové organizace v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2019
Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2019
Zkráceně: Hospoda se sálem v Máslovicích
Ulice: Pražská 16
Město: Máslovice
Kraj: Středočeský
Počet hlasů: 389

Popis objektu:

V roce 2014 se malá obec nedaleko Prahy – Máslovice rozhodla vypsat architektonickou soutěž na rekonstrukci chátrající vyhořelé stavby na návsi, kde naposledy sídlil autoservis, ale kdysi zde bývala hospoda. Vypsání architektonické soutěže takto malou obcí bylo do té doby naprosto výjimečné, a proto by tento projekt mohl být inspirací pro další obce nejen ve Středočeském kraji.

Přestože v Máslovicích již jedna hospoda byla, nebylo kde pořádat kulturní a sportovní akce pro místní obyvatele. Objekt, ve kterém se nyní hospoda s víceúčelovým sálem nachází, se zdál být optimální. Budova stojí na návsi v centru obce. Tato poloha je pro dům takového společenského významu správná. Objekt vytváří společně se sousedním domem současné hospody jeden související celek, který je obklopen návsí. Posílení propojení hospody a návsi je klíčové, zejména zvážíme-li děje konané v hospodě a v sále a jejich význam pro společenský život obce. Původní podoba objektu byla výsledkem mnohaletého přistavování a přestavování objektu, které nakonec vedlo k prostorové srostlici a dispozičnímu bludišti. Toto nepřehledné řešení měníme ve snadno pochopitelné dispoziční schéma kříže. Objekt je rozčleněn na dva trakty. Trakt obslužný, který je situován ke dvorku a trakt obsluhovaný bezprostředně navazující na náves v celé délce východní fasády. Hlavní vstup do domu je z návsi a vedlejší podružný vstup ze dvorku. Na hlavní vstup navazuje chodba – osa, na kterou se pojí všechny provozy a vertikální komunikace. Vpravo se nachází lokál, vlevo sál, ty jsou odděleny od chodby velkými dvoukřídlími dřevěnými dveřmi, které se v případě konání větší akce dají otevřít do kolmé polohy, protilehlá křídla do sebe zapadají a dveře tak slouží pro oddělení zádveří a zbytku chodby a vzniká jeden velký propojený prostor sálu a hospody. Samotný sál je možné otevřít směrem do vydlážděné návsi třemi velkými francouzskými okny. Získáváme tak další plochu využitelnou pro dění uvnitř a život uvnitř se tak organicky propojuje i s venkovními prostory před hospodou.

Rekonstruovaná budova je zděná. Nově byl vybudován žebrový monolitický strop z pohledového betonu nad hospodou. Při rekonstrukci bylo také nutné vyměnit část krovu, ale byla znovu použita původní krytina. Dům je možné vytápět výměníkem, který je umístěn v krbových kamnech v hospodě.

Typologický druh stavby: Stavby pro obchod a služby (restaurace, obchodní centra)
Kategorie: Rekonstrukce
Energetický štítek: B
BIM: Ne
Autor: Atelier bod architekti s.r.o.: Vojtěch Sosna, Jakub Straka, Jáchym Svoboda
Projektant: APA architektonický a projektový atelier s.r.o.
Dodavatel: KyraStav spol. s r.o.
Přihlašovatel: Obec Máslovice
Investor: Obec Máslovice
Plány:
Výkresová dokumentace
Další soubory: PENB
Články: