6. Most ev.č. 24032-4 přes Červený potok v Sazené

Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2019
Zkráceně: Most ev.č. 24032-4 přes Červený potok v Sazené
Ulice: Kamenný most
Město: Sazená
Kraj: Středočeský
Počet hlasů: 4237

Popis objektu:

Kamenný klenbový silniční most o 4 polích umožňuje převedení silniční dopravy na silnici III/24032 v obci Sazená přes Červený (Bakovský) potok. Překračuje koryto potoka a jeho přilehlé inundační území. Jedná se o barokní stavbu, některé prameny datují její vznik až do 16. století.

Most je nemovitou kulturní památkou vedenou v registru nemovitých kulturních památek pod číslem 15578/2-562, je chráněný zákonem č. 20/87Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, § 14 „Obnova kulturních památek“.

Účelem rekonstrukce mostu bylo odstranění jeho nevyhovujícího stavebního stavu a prodloužení životnosti této významné památky.

Další informace naleznete níže v souboru Popis objektu.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Rekonstrukce
BIM: Ne
Autor: Matěj Mikšovský
Projektant: TOP CON SERVIS s.r.o.
Dodavatel: STRABAG a.s., Dopravní stavitelství
Přihlašovatel: TOP CON SERVIS s.r.o.
Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.