11. Dům "U Zlaté štiky" v Kolíně

Ceny:
Zvláštní cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2019
Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2019
Zkráceně: Dům "U Zlaté štiky" v Kolíně
Ulice: Karlovo náměstí 7
Město: Kolín 1
Kraj: Středočeský
Počet hlasů: 368

Popis objektu:

Cílem této stavby byla celková stavební obnova a zachování výše uvedené nemovité kulturní památky budoucím generacím.

Dům / stavba se nachází na jižní straně Karlova náměstí v Kolíně a je v jádru gotický. Jedná se o jeden z nejstarších a nejhodnotnějších domů v Kolíně. Poloha domu na náměstí, která v hierarchii hodnot městských parcel zaujímala ve středověku jedno z prvních míst, jako protipól radnice. První písemné zprávy o domě pocházejí z let 1494 - 97, dům je však nepochybně starší a pochází zřejmě z doby založení města - tedy 3. čtvrtiny 13. století. Na základě poznatků stavebně historického průzkumu SÚRPMO ze zač. 90. let a nově upřesněného z r. 2011-12 se jeví, že jde o mimořádně veliký gotický dům. Přes pozdější ničivé požáry je původní gotická dispozice včetně nosného zdiva do značné míry zachována. Dům je dvoupatrový, s podloubím a bohatě zdobenou barokní fasádou do náměstí. Střechy jsou valbové a střecha nad severním křídlem má hřeben souběžný s náměstím. Do dvora má budova klenutou dvoupatrovou pavlač otevřenou do průčelí arkádou. První patro domu je z větší části zaklenuté, kromě tří severních místností na náměstí, kde byly dřevěné trámové stropy. Dále je trámový strop v jižní místnosti východního traktu, před barokní lodžií. Druhé patro má převážně dochované dřevěné trámové stropy. Ve dvoře jsou dochovány historické kamenné dělící parcelní a opěrné zdi. Dům má zachované barokní průčelí se štukovými detaily, mírou autentických historických konstrukcí a mírou dochovaných barokních výmaleb v interiérech patří k nejhodnotnějším objektům v rámci historického jádra města. V roce 1958 byl dům prohlášen kulturní památkou (rejstř. Č. ÚSKP 23546/2-746). 

Do této soutěže přihlašujeme tuto stavbu z toho důvodu, protože se jedná o velmi významnou památku, která byla kompletně zrekonstruována a zachována budoucím generacím v dobové podobě. Udává se, že Dům U Zlaté štiky je, po kolínské radnici, nejvýznamnější památkou centra Kolína.

Rekonstrukce celého objektu byla rozložena do několika etap. Postupně provedeny tyto záchranné práce:

-             statické zajištění dvorní části domu, oprava balkónů, dozdívky kleneb

-             obnova chybějících stropních konstrukcí

-             obnova, záchrana a repase krovu a dřevěných konstrukcí, ošetření proti dřevokazným škůdcům

-             repase, výroba oken a výplní balkónů v profilech schválených NPÚ

-             obnova dvorní fasády

-             repase a obnova historických schodišť, chodeb a pasáže domu

-             restaurování přízemní partie severovýchodní fasády podloubí domu

-             konzervace a restaurování historických omítkových a barevných vrstev v interiéru domu

-             oprava historických kamenných dělících parcelních zdí ve dvoře

 

Dodavatelem stavby byla společnost ČAS STAVITELSTVÍ Bečváry, s.r.o.

Vzhledem k tomu, že se jedná o nemovitou kulturní památku v městské památkové rezervaci Kolín, byly použity v maximální míře původní materiály a technologie v původním umístění a v maximální míře došlo doplnění stejným materiálem.

V místě dřevěných stropů byla použita původní technologie podhledu tzn. podbití a rákosových omítek včetně pod omítkového rákosového pletiva.

Historické omítkové vrstvy byly injektážně zajištěny materiály VAPOINJEKT, POROSIL ZTS a vápenný nátěr POROKALK.

Historické interiérové malby byly zrestaurovány do původní podoby za použití japonského papíru, přírodních pigmentů, vápenné a hliněné směsi.

Původní stěny byly obnoveny z kamene a smíšeného zdiva včetně stávajících kamenných kleneb a dřevěných stropů.

 

Typologický druh stavby:
Kategorie: Rekonstrukce
BIM: Ne
Autor: Miroslav Hujer
Projektant: Zdeněk Žiško
Dodavatel: ČAS STAVITELSTVÍ Bečváry, s.r.o.
Přihlašovatel: Stavba roku střední Čechy, Kolín; Ing. Jan Dufek, ASYS IJD, spol. s r.o.
Investor: ASYS IJD, spol. s r.o.
Plány:
Výkresová dokumentace
Další soubory:
Články: Kolínský PRES 1 Kolínský PRES 2 Kolínský PRES 3