12. Dostavba a rekonstrukce prostorů tělesné výchovy ZŠ Průhonice

Ceny:
Zvláštní cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2019
Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2019
Zkráceně: Dostavba a rekonstrukce prostorů tělesné výchovy ZŠ Průhonice
Ulice: Školní ulice 191
Město: Průhonice
Kraj: Středočeský
Počet hlasů: 259

Popis objektu:

Účelem stavby je zvětšení kapacity prostorů pro tělesnou výchovu základní školy navazuje na navýšení kapacity základní školy z 360 na 594 žáků.  Sportovní komplex bude po dobudování využíván pro pokrytí potřeb výuky tělesné výchovy základní školy a víceúčelové sportovní využití Průhonic a okolí. 

Stávající areál Základní školy prošel bouřlivým stavebním vývojem. Původní pavilonová koncepce manželů Machoninových byla v 70. a 80. letech minulého století propojena šatnovým blokem a dostavěna typovým pavilonem. Začátkem tohoto století pak byl dostavěn „oblý“ pavilon do zahradní části areálu a tělocvična s válcovou střechou propojená přízemním šatnovým blokem. Celkově je budova školy a navazující veřejný prostor velice komplikované a architektonicky složitě uchopitelné území s mnoha různorodými navzájem nekomunikujícími prvky. Koncepce návrhu proto vychází z integrace těchto všech architektonických prvků a provozního propojení, které umožní maximální využití původních i nových prostor. Neméně důležité je zároveň i zadání investičního finančního stropu pro kompletní dostavbu sportovišť v hladině okolo 43 milionů korun, které eliminovalo původní návrh s částečně zapuštěnou novou halou se skládacími tribunami, konstruovanou původně z opláštěných lepených dřevěných vazníků.

SO-01 Hala je navržena jako jednoduchá hmota ocelové systémové haly, splňující podmínku použití co nejekonomičtější konstrukce stavby, která se použitými jednoduchými architektonickými prvky snaží splnit dvě základní kritéria architektonického výrazu stavby:

• přiblížit tvarosloví použitému v roztříštěné architektuře stávajících staveb komplexu základní školy (tak aby se do prostoru nevnášely další cizorodé prvky.

• zmenšit mohutnost stavby haly, která je svým měřítkem neúměrně velká ke hmotám stávajících staveb v areálu základní školy.

Základní jednoduchá hmota kubusu haly je výrazově zmenšena a přizpůsobena pavilonu „E“ použitím válcového nároží stavby. Doposud výrazově osamocená budova pavilonu „E“ tak získá oporu v hmotě nové haly.

Snížení výrazně převýšené stavby haly pomůže použití horizontálních tvaroslovných prvků (ostrá linie přechodu soklu a opláštění stavby, pásové okno bazilikálního osvětlení haly zakryté při vnějším líci fasády horizontálními pevnými žaluziemi, linie „římsy tvořená vrchním uchycením závěsného systému pro popínavé rostliny).

Použité parafrázované promítnutí konstrukce do vnějšího vzhledu fasády prostřednictvím rastru sloupového uspořádání popínavých rostlin, které odpovídá rastru os nosného systému haly a tím navazuje na přiznanou tektoniku původních pavilonů základní školy od architektů Machoninových. Architektonický výrazový detail použitých sloupově uspořádaných popínavých rostlin pak celkově zmenšuje měřítko velké ploché fasády hranolu haly.

SO-02 Zázemí je navrženo jako přechodný prvek výrazově oddělující hmotu hranolu haly od výrazně jiného měřítka stávajících hmot pavilonů základní školy. Tak aby tento přechodový prvek, který výrazově vytváří jen fasády se vstupy do obou tělocvičen, byl zapojen do celkového materiálového řešení areálu a přitom tvořil „oddělující prvek“, je navržena fasáda s dřevěným obkladem tak jako na budoucí úpravě fasády pavilonu „E“ základní školy po jeho dokončení a na sousední stavbě mateřské školy. Tím je i zvýrazněna základní funkce hmoty stavby zázemí SO-02 – přístup a doplňkové provozy k oběma tělocvičnám. Výškově je hmota zázemí přizpůsobena výšce hrany střechy navazujícího pavilonu „A“ základní školy.

Další informace naleznete níže v souboru Popis objektu.

Typologický druh stavby: Stavby pro tělovýchovu a sport (tělocvičny, hřiště, stadiony, plavecké bazény)
Kategorie: Rekonstrukce a dostavba
Energetický štítek: C
BIM: Ne
Autor: Vít Santolík, AP STUDIO s.r.o.
Projektant: AP STUDIO s.r.o.
Dodavatel: EKIS spol. s r.o.
Přihlašovatel: Obec Průhonice
Investor: Obec Průhonice