4. Regulační plán RP1 – Nemocnice, Uherské Hradiště

Soutěže: Urbanistický projekt roku 2019
Zkráceně: Regulační plán RP1 – Nemocnice, Uherské Hradiště
Ulice: Jana Evangelisty Purkyně 365
Město: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský
Počet hlasů: 1172

Popis objektu:

Regulační plán RP1 – Nemocnice se pořizuje z vlastního podnětu. Zadání regulačního plánu RP1- Nemocnice je obsahem platného Územního plánu Uherské Hradiště, který byl vydán zastupitelstvem města Uherské Hradiště dne 12.09.2011 a účinnosti nabyl dne 29.09 2011.

Návrh regulačního plánu byl vybrán v roce 2014 formou veřejné ideové urbanistické soutěže Přeměna části bývalé Nemocnice na město, v souladu s pravidly České komory architektů.

Pořízení regulačního plánu a jeho způsob je důsledným naplněním principů obsažených v dokumentu Politika architektury a stavební kultury České republiky (MMR, ÚÚR, 2015).

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Pavel Pekár, Martina Holubová, Bohdana Nytrová
Projektant: P. P. Architects s.r.o.
Přihlašovatel: P. P. Architects s.r.o.
Investor: Město Uherské Hradiště