5. Regulační plán Území bývalého cukrovaru v Lenešicích

Soutěže: Urbanistický projekt roku 2019
Zkráceně: Regulační plán Území bývalého cukrovaru v Lenešicích
Ulice: Husova 281
Město: Lenešice
Kraj: Ústecký
Počet hlasů: 228

Popis objektu:

Areál bývalého cukrovaru v Lenešicích představuje zhruba šestinu rozlohy urbánní struktury obce a jedná se tedy o velký rozvojový potenciál, který má předpoklady výrazně změnit současné rozvrstvení obce (po stránce obyvatel, vybavenosti, dopravy, služeb a pod). Jedná se tedy o příležitost správně nastavit na dlouhou dobu dopředu rozvoj obce. Je zřejmé, že se jedná o zodpovědný úkol s mnoha aspekty majícími vliv na kvalitní výsledné řešení. Úkolem není pouhý návrh struktury rodinných domů. Úkolem je návrh plnohodnotné rezidenční struktury s odpovídajícími veřejnými prostranstvími, vybaveností, dopravním napojením apod.

Základní principy návrhu nové urbanistické struktury na místě bývalého cukrovaru Lenešice vycházejí z flexibilního řešení, které dokáže snadno reagovat na aktuální potřeby obce jak po stránce ekonomické, společenské, tak sociální. Jedná se o souhru několika vrstev, které se vzájemně doplňují.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Michal Šourek, Milan Ševčík, Kateřina Holotová, Pavel Hřebecký
Projektant: MS architekti s.r.o.
Přihlašovatel: MS architekti s.r.o.
Investor: Městský úřad Louny - stavební úřad
Plány:
Hlavní výkres
Koordinační výkres
Širší vztahy
Další soubory: Průvodní zpráva
Články: