8. Územní studie veřejného prostranství - Rancířov, Dančovice, Hluboká

Soutěže: Urbanistický projekt roku 2019
Zkráceně: Územní studie veřejného prostranství - Rancířov, Dančovice, Hluboká
Ulice:
Město: Rancířov
Kraj: Jihočeský
Počet hlasů: 26

Popis objektu:

Cílem a účelem územních studií Rancířov, Dančovice a Hluboká, je stanovení koncepce úprav veřejného prostranství vč. regulací činností jako podkladu pro navazující projektovou přípravu a realizaci úprav (uspořádání ploch včetně materiálů povrchů, koncepce zeleně, rozmístění prvků drobné architektury, rozmístění mobiliáře a potřebného technického vybavení).

Cílem je zkvalitnění užitných a estetických vlastností veřejného prostoru jako celku.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Milan Grygar, Lukáš Petr, Lukáš Svoboda, Magdaléna Křivánková
Projektant: DISprojekt s.r.o.
Přihlašovatel: DISprojekt s.r.o.
Investor: Městský úřad Dačice