7. ROZVOJ BRNĚNSKÉHO VÝSTAVIŠTĚ

Ceny:
Titul v soutěži Urbanistický projekt roku 2019
Nominace na titul v soutěži Urbanistický projekt roku 2019
Soutěže: Urbanistický projekt roku 2019
Zkráceně: ROZVOJ BRNĚNSKÉHO VÝSTAVIŠTĚ
Ulice: výstaviště
Město: Brno
Kraj: Jihomoravský
Počet hlasů: 719

Popis objektu:

ZÁKLADNÍ MYŠLENKY NÁVRHU:

zapojení areálu Výstaviště do organismu města; otevření nového veřejného prostoru - zpřístupnění historické části areálu veřejnosti (využití památkově chráněných původních pavilonů)

posílení urbanistických a architektonických hodnot areálu - prodloužení historických pěších a kompozičních os - zajišťuje prostupnost území a vytváří nové dominanty

bezbariérové propojení města s rekreační zónou - areál Riviéra, park Antropos a lesopark Červený kopec

posílení výstavní funkce areálu - nové pavilony, vstupní terminály, provozní zázemí - variabilní využití výstavního areálu

využití dlouho neřešeného území - polyfunkční areál Expo City

vytvoření okružní obslužné komunikace + dopravních terminálů MHD + systému pěších a cyklistických tras + lanovka

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Pavel Rada, Milan Rak, Alena Režná, Martina Řehořová
Projektant: ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o. + RadaArchitekti s.r.o.
Přihlašovatel: ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o. + RadaArchitekti s.r.o.
Investor: Statutární město Brno
Plány:
Další soubory: Průvodní zpráva
Články: