15. Rozšíření kapacit Základní a mateřské školy Třebotov

Ceny:
Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2020
Nominace na titul v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2020
Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2020
Zkráceně: Rozšíření kapacit Základní a mateřské školy Třebotov
Ulice: Hlavní 190
Město: Třebotov
Kraj: Středočeský
Počet hlasů: 166

Popis objektu:

Výstavba nové budovy ve stávajícím areálu základní a mateřské školy v Třebotově propojila dříve rozptýlené budovy. Nahradila dožívající objekt, rozšířila výukové a ostatní školní prostory a pomohla uspořádat členění a přehlednost areálu. Díky ní vznikl jednoznačný prostorový rámec pro vytvoření nového vstupu do areálu a jednotlivých jeho částí.

Nová stavba tvoří jeden architektonický celek, ale vnitřní uspořádání plní tři částečně provázané funkce. Jedná se o provoz mateřské školy (dvě oddělení propojené s jedním stávajícím), o rozšíření kapacity základní školy (tři kmenové učebny s kabinetem a družinu) a provoz školní kuchyně s jídelnou. Všechny prostory jsou logicky uspořádány tak, aby dispozičně vázaly na stávající provozy a zároveň maximálně využívaly kvalit pozemku.

Architektura objektu nabízí novou úroveň v rámci obce, ale svým usazením a tvarovými detaily (především v úrovni střechy) se snaží nenarušit měřítko navazující zástavby. Tomuto konceptu odpovídají i použité materiály. Fasády jsou členěny pomocí ploch s dřevoplastovým obkladem a zelená střecha je veřejně přístupná. V intenzivní spolupráci s investorem se podařilo naplnit cíle projektu:

 

Vznikly nové vnitřní i venkovní prostory pro rozvoj dětí, ale i společenských aktivit v obci.

Došlo ke zkvalitnění a zjednodušení provozu školy (bude pokračovat další etapou)

Budovu se podařilo navrhnout tak, že díky zapuštění a koncepci obytné zelené střechy se nepřišlo ani o metr zahrady, naopak užitných venkovních ploch je více než před zahájením stavby.

Podařilo se i přes rozsáhlé terénní úpravy zachovat vzrostlé stromy a především jabloně, které mají výborná jablka.

Energetická koncepce výrazně sníží finanční náklady na provoz budovy a potažmo celého areálu školy.

Typologický druh stavby: Stavby pro vzdělávání, vědu a výzkum (školy, laboratoře, školky)
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Jan Linhart
Projektant: Ing.arch. Jan Linhart
Dodavatel: CL-EVANS s.r.o.
Spoluautor: Andrea Regnier
Přihlašovatel: Obec Třebotov
Investor: Obec Třebotov
Plány: Zobrazit více plánů
SITUACE - širší vztahy
SITUACE
Řez A
Řez D
1.NP
1.PP
Další soubory: PENB
Články: