17. Novostavba skladové haly s vloženou administrativou pro firmu Würth, Nepřevázka

Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2020
Zkráceně: Novostavba skladové haly s vloženou administrativou pro firmu Würth, Nepřevázka
Ulice:
Město: Nepřevázka
Kraj: Středočeský
Počet hlasů: 530

Popis objektu:

Zadáním investora bylo dostavět další objekt skladu ( vedle již fungujícího, stojícího ) s vloženou administrativou a pomocnými technologickými provozy.

Co se týče architektury objektu, přistoupili jsme k zadání takto: dům jako stroj, sklad jako dokonalý nástroj. Perfektně fungující, dobře promazaná a seřízená mašina. WURTH MACHINE Ostré lokty, obchod, výroba, průmysl, jasné linie, racionalita, funkčnost, přehlednost. Připravit, odjistit, naložit, odvézt! Základem řešení je skloubení funkčních a prostorových požadavků se snahou o polidštění zadání.

Rozměrnou hmotu skladu dělíme ve dvou osách. V ose y soustředíme za sebe všechny funkce, které jsou od nového skladu požadovány: část administrativní, část pro skladování nebezpečných látek a hlavní část skladu. Celek tvoří základní funkční MODUL 20 x 95 m. Funkční modul je odlišen opláštěním AL šablonami ve firemních barvách. Osa x orientovaná V-Z je osa růstová. Lze vedle sebe skládat jak celý funkční modul, tak i jeho dílčí části. Všechny osy jsou rytmizovány po 5m. Nosné prvky skeletu skladu mají rozpon 20 m, nosné prvky administrativy dovolují i při zachování otevřené dispozice 10 m. Toť hlavní princip objektu jako takového, vnější obraz zadání.

Uvnitř ale pracují lidé. Lidé nejsou stroje, nelze je programovat, plně předvídat. Na tuto kontrastní charakteristiku reaguje interiér. Ten je pojatý jako vyvažující element, prostředí je navrženo maximálně uživatelsky příjemně, s velkorysými relaxačně zábavními prvky i když v industriálním tónu. Původní zadání investora bylo technické, utilitární, šlo pouze o dostavbu skladu, plus nějaké kancelářské prostory. Jako architekti jsme si ale řekli, že ani sklad, natož administrativa nejsou ničím méně důležitým než např. obytný prostor. Věříme, že čím lépe se člověk cítí ve svém pracovním prostředí, tím efektivněji pracuje, radostněji pracuje. Práce nemusí být nutnost, trávíme v ní velkou část dne. Jako architekti se snažíme v každém novém zadání a projektu hledat též něco nového pro investora i pro nás. Myslíme, že open space lze buď navrhnout jako továrnu na výkon, suchý prostor, neobohacující, pouhé místo pro práci anebo příjemné prostředí, s překvapeními, motivujícími prvky, světlem, možností vzájemné lidské komunikace, životem. Snažili jsme se o to druhé.

Interiér je velikostně a proporčně členěn cca takto: kancelářské plochy cca 1 500 m2 pro cca 80 zaměstnanců ( z toho cca 1/3 společné relaxačně komunikační plochy ), sklad cca 5 200 m2 pro cca 20 pracovníků, pomocné technologické provozy cca 1 000 m2.

Typologický druh stavby: Stavby pro průmysl (výrobní závody, energetické centrum, sklady)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: David Kraus - Architektura, s.r.o.
Projektant: VMS projekt, s.r.o.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Spoluautor: Alina Fornaleva, Miroslav Styk, Pavel Nikl
Přihlašovatel: Würth, spol. s r.o.
Investor: Würth, spol. s r.o.
Plány:
Další soubory:
Články: