21. Zázemí baseballového a softbalového klubu MINERS KLADNO

Ceny:
Cena za stavebně-konstrukční řešení v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2020
Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2020
Zkráceně: Zázemí baseballového a softbalového klubu MINERS KLADNO
Ulice: Štechova 3182
Město: Kladno
Kraj: Středočeský
Počet hlasů: 57

Popis objektu:

Jedná se o jednopodlážní modulární objekt. Objekt je vyroben z jednotlivých modulárních prvku-kontejnerů, kde nosná konstrukce je ocelový rám. Unikátní technologický postup výstavby je především dán vlastní výstavbou/výrobou celého objektu, který se provádí ve specializovaném výrobním závodě. Tím nedochází k omezení provozu v místě budoucí výstavby, nevznikají stavební odpady, stavba jako taková nenarušuje ekologické klima lokality ať už hlukem, světlem nebo omezením provozu.

Objekt nahradil neobydlený starý objekt, který byl staticky nestabilní a naopak vytvářel nebezpečné prostředí pro provoz sportovního oddílu, který je především orientovaný na mládežnický sport. Jedná se o modulární flexibilní stavbu, která v rekordním časovém úseku 4 týdnů  umožnila sportovnímu spolku dalšímu rozvoji a výchovy dětí a mládeže.

S ohledem na technologii výstavby-modulární stavba, nedošlo v místě výstavby k žádnému odpadu stavební suti, hluku a dalším ekologickým omezením. Objekt je z 93% recyklovatelný, lze ho demontovat a znovu použít. Stavba jako taková neomezila vlastní provoz sportovního areálu.

Typologický druh stavby: Stavby pro tělovýchovu a sport (tělocvičny, hřiště, stadiony, plavecké bazény)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: Lukáš Cvrcek
Projektant: Ing. Lukáš Cvrcek
Dodavatel: Smart Module s.r.o.
Přihlašovatel: MINERS KLADNO, s.z.
Investor: Statutární město Kladno
Plány:
Další soubory:
Články: