12. Šárecký dvůr, Praha

Soutěže: Stavba roku 2020
Zkráceně: Šárecký dvůr, Praha
Ulice: Ke Dvoru 23
Město: Praha 6
Kraj: hl. m. Praha
Počet hlasů: 140

Popis objektu:

Architektonický koncept projektu Šárecký dvůr vznikl v našem mezinárodním ateliéru. Jednotící ideou projektu je rovnováha mezi starým a novým, v jejímž rámci oživené původní budovy harmonicky ladí s moderními zásahy. Výrazná současná architektura tvoří pozadí pro parkové plochy, navržené ateliérem Šmídová Landscape Architects. Pestrobarevné parkové plochy celý projekt sjednocují, napomáhají dosažení souladu mezi historickými a moderními prvky a propojují areál s blízkou vodní nádrží Džbán. V návrhu projektu hraje významnou roli technologie, která dává vzniknout projektu 21. století v tomto historickém kontextu. Design interiérů navrhl a znalostí místního prostředí přispěl ateliér Chmelař architekti. Projekt je veden úsilím o pochopení a obnoveni historie i touhou připsat svou vlastní trvalou kapitolu k architektonickým dějinám tohoto skvělého města.

Stavební struktura i funkční náplň (Vokovického) Šáreckého dvora doznaly v průběhu času četných změn, které měly za následek téměř kompletní devastaci areálu. Do současné doby se podařilo zachovat dva historicky hodnotné objekty SO.01 rezidenční objekt u vstupu do areálu a SO.02 - řadová budova podél severní hranice pozemku, dříve sloužící jako stáje a ubytování zaměstnanců).

Projekt zachovává historické objekty, které projdou rekonstrukcí a staly se funkční součástí nového využití Šáreckého dvora.  Z historických podkladů je patrné, že dříve byly pozemky intenzivně využívány s vysokou hustotou zástavby. Aby se výsledný stav přiblížil původnímu urbanistickému charakteru, je v prostoru nádvoří navržena novostavba bytového domu.

Objekt SO.01 je zachován v hmotě a stavebních konstrukcích dle technických možností. Byla provedena celková rekonstrukce fasády , střechy a interiéru. Návrh fasády čerpá z historických pramenů a obnovuje jednotlivé charakteristické prvky (ornamenty, římsy apod.), které byly znehodnoceny během předchozího stavebního vyvoje. Současně doplňuje / odstraňuje stavební otvory ve fasádě tak aby bylo dosaženo harmonického vyznění fasády jako celku, který byl poznamenán mnoha necitlivými stavebními úpravami.

U objektu SO.02 bylo postupováno stejně jako u SO.01 s tím rozdílem, že aktuální technický stav zde byl mnohem horší. Celkově špatný stav objektu, vyhořelá střední část, poničené interiéry, absence dveří i oken, vzlínající vlhkost a poškozené omítky vyžadovaly kompletní rekostrukci a obnovu všech stavebních částí.

Objekt novostavby SO.03 má pět nadzemních částí A-E pravoúhlého půdorysu, které jsou rozmístěné v pomyslném půlkruhu okolo nádvoří. Každá z těchto hmot je tvořena dvěma vzájemně posunutými obdélníky spojenými střední ustoupenou hmotou. Každý obdélník má pultovou střechu, jejichž dvojice pak připomínají sedlovou střechu. Čelní fasády jsou vždy maximálně prosklené pro dosažení otevřeného vzhledu. Boční fasády jsou navrženy jako plné a okna zde umístěná jsou pouze dekoračním prvkem z pískovaného skla, který má zlepšit kvalitu vnitřního i vnějšího prostoru aniž by narušil soukromí protilehlých bytů. Boční strany objektu budou z velkoformátového obkladu v kombinaci přírodních barev. Střecha v barvě přírodního titanzinku. Navrhované hmoty svým čtvrtým podlažím pod krovem drží jednotnou výškovou hladinu, která navazuje na výšku hřebene původních hospodářských objektů areálu.

S obnovou charakteru a struktury areálu souvisí i logická snaha vrátit hlavní vstup do míst, jež k tomu byla historií určena. Tedy skrze jižní zrekonstruovanou vstupní bránu spojující areál Vokovického dvora s historickým jádrem obce - návsí. Tento mimořádně cenný prostor, původní jádro obce, je dnes zcela odříznuto od života a fungování řešené lokality. Nově obnovená historická brána slouží pro pěší přístup do vnitřního dvora, dále slouží pro servisní příjezd, údržbu a jako zásahová cesta vozů HZS.

 Vnitřní dvůr je koncipován jako společná zahrada, z níž jsou vymezené soukromé předzahrádky. V tomto prostoru byl terén modelován tak, aby umožnil výsatbu větších dřevin nad konstrukcí podzemního parkingu.

Typologický druh stavby: Stavby pro bydlení (bytové domy, rodinné domy, domy pro seniory)
Kategorie: Rekonstrukce a dostavba
BIM: Ne
Autor: Bogle Architects, s.r.o.
Projektant: Bogle Architects, s.r.o.; AED Project a.s.
Dodavatel: IMOS Brno a.s.
Přihlašovatel: Bogle Architects, s.r.o.
Investor: Tulipa Vokovice s. r. o.
Plány:
Další soubory:
Články: