38. Rekonstrukce Státní opery, Praha

Ceny:
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2020
Cena Ministerstva kultury ČR v soutěži Stavba roku 2020
Soutěže: Stavba roku 2020
Zkráceně: Rekonstrukce Státní opery, Praha
Ulice: Wilsonova 4
Město: Praha 1
Kraj: hl. m. Praha
Počet hlasů: 283

Popis objektu:

Státní opera Praha je jednou ze čtyř scén Národního divadla. Má operní i baletní repertoár a patří mezi nejvýznamnější kulturní scény v Evropě. Budova a její zázemí jsou významnou historickou památkou. Celková šířka jejího jeviště před rekonstrukcí (včetně bočních průchodů) byla 22 metrů, hloubka 16 metrů. Výška portálu dosahuje téměř 8 metrů a výška provaziště byla zdvižena při poslední rekonstrukci na 23 metrů.

Hlediště bylo původně vybudováno pro 2 000 osob (1/4 byla místa k stání), v současnosti má kapacitu více než 1 160 osob.

 

V roce 1973 přibyla k historické budově ještě provozní budova s energocentrem, dílnami, kancelářemi, baletními sály, sborovým a nahrávacím sálem a pěti nadzemními podlažími. Objekt vyrostl na místě původního vinohradského parku a v současnosti již také patří mezi kulturní památky.

Rekonstrukce se dotýkala jak historické, tak provozní části budovy. Historická budova prošla komplexnější obnovou při výstavbě provozní budovy v 70. letech minulého století. Až do nynějška byly prováděny pouze menší investiční zásahy, které odstraňovaly morální a fyzickou zastaralost jednotlivých dílčích částí.

Téměř po 44 letech tedy obě budovy prošly významnějšími stavebními a restaurátorskými zásahy. Zásadní změny byly prováděny u rozvodů, zejména elektroinstalace, vody, topení, odpadů a vysušení vlhkosti. Úpravy doznalo také horní i spodní jeviště a výzdoba hledištní části, šatny umělců i sociální zázemí. V provozní budově byly renovovány kanceláře, zkušebny, baletního a sborového sálu.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ano
Projektant: Masák & Partner s.r.o.
Dodavatel: HOCHTIEF CZ a. s.
Přihlašovatel: HOCHTIEF CZ a. s.
Investor: Národní divadlo
Plány:
Další soubory:
Články: