47. Hasičská zbrojnice a zázemí technických služeb, Líbeznice

Soutěže: Stavba roku 2020
Zkráceně: Hasičská zbrojnice a zázemí technických služeb, Líbeznice
Ulice: Mělnická 1084 a 1085
Město: Líbeznice
Kraj: Středočeský
Počet hlasů: 214

Popis objektu:

Pro historické centrum obce Líbeznice jsou typické uzavřené formy hospodářských dvorů, které jsou odstíněné od hlavní komunikace. Nároží ulic Družstevní a Mělnická ovládají bílé budovy obecního úřadu a Domu služeb, která jsou úhelným kamenem celého obecního prostoru. V druhém plánu za Domem služeb jsme proto chtěli vytvořit nový intimnější prostor - jakousi agoru nebo náměstíčko odstíněné od tranzitní dopravy.

Barevné objekty hasičské zbrojnice a technických služeb vytvářejí s bílým Domem služeb trojici veřejných staveb, které spolu komunikují a dávají novému nádvoří lidské měřítko. Hasičská zbrojnice se otáčí svým čelem do Mělnické ulice a široké schodiště vedle ní umožňuje důstojný nástup do nového veřejného prostoru.

Ten je oživen dvěma řadami stromů mezi kolmými stáními a sochami ochránců stromů Ivany Šrámkové. Ti už dostali od občanů svá jména a dávají nádvoří charakter a určitou radost.

Podlouhlý objekt zázemí technických služeb pohledově odděluje pobytovou reprezentativní část dvoru od manipulační a skladové plochy v zadním plánu řešeného území. Stanice dobrovolných hasičů stojí včele dvoru a je orientována ve směru příjezdu. Svou boční fasádou se zapojuje do obecního prostoru ulice s parkovou úpravou. Sem je orientována víceúčelová klubová místnost hasičů. Podél východní hranice území ponecháváme volný pás zeleně s možností pěšího propojení plánované obytné čtvrti v záhumením prostoru obce.

Jednotný vzhled a tvarování objektů odkazuje na tradiční konstrukci vesnické hospodářské stavby. Obezděné pilíře vymezují užitný prostor a podpírají dřevěnou konstrukci valbové střechy se střešní krytinou z velkoformátového plechu. Volný prostor mezi pilíři vyplňuje dřevěný rastr, který zajišťuje dostatečné provětrání a prosvětlení objektu a v exponované části slouží zároveň jako slunolam. Vytápěné prostory jsou zatepleny zevnitř pomocí vložených izolačních panelů dřevěné konstrukce.

Sjednocená barevnost objektů v různých, ale blízkých odstínech červené - od přírodních cihel přes barvu střešní krytiny, část vnitřních výmaleb v odstínu antuky až po krycí nátěr oken a žaluzií - zdůrazňuje obecní význam a společenské poslání staveb.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Jaroslav Malina, Jan Lanka Ivana Šrámková /sochy ochránců stromů/
Projektant: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o.; Atelier RENO s.r.o.
Dodavatel: GEMA ART GROUP a.s.
Přihlašovatel: GEMA ART GROUP a.s.
Investor: Obec Líbeznice
Plány:
Další soubory:
Články: