48. Mateřská škola Vrané nad Vltavou

Soutěže: Stavba roku 2020
Zkráceně: Mateřská škola Vrané nad Vltavou
Ulice: Dlouhá
Město: Vrané nad Vltavou
Kraj: Středočeský
Počet hlasů: 190

Popis objektu:

Stávající budova mateřské školy již neodpovídala požadavkům z hlediska kapacity, technického stavu, vybavení a zároveň nebyla řešena jako bezbariérová. Obcí byl proto vybrán nový návrh budovy, který splňoval požadavky pedagogické i technické současné doby. Nový návrh budovy korespondoval se stávající zelení, napojením na technickou a dopravní infrastrukturu a okolní zástavbu. Z důvodu bezbariérovosti a maximálního využití přirozeného osvětlení a výhledem do zeleně byla navržena jednopodlažní budova atypického tvaru, kde pět tříd je rozděleno do samostatných pavilonů, které jsou komunikačně propojeny, ale vytváří samostatné paprsky budovy a vytváří tak architektonicky velmi zajímavou a členitou hmotu. S ohledem na ekologii byla jako zdroj tepla navržena kaskáda tepelných čerpadel, kde v kombinaci se zadržováním srážkových vod do akumulačních nádrží byl vytvořen zajímavý a pro přírodu úsporný technologický koncept. S ohledem na malou vzdálenost přilehlé základní školy nebylo nutno vytvářet novou velkokapacitní kuchyni pro účel mateřské školy, neboť již při realizaci nové kuchyně v základní škole bylo uvažováno se závozem jídla do nové budovy mateřské školy. Nově navržená budova mateřské školy plní funkci samostatných výdejen jídel pro děti. Jednotlivé pavilony a třídy jsou barevně odlišeny a sladěny a to jak na fasádách tak i s ohledem na vnitřní vybavení, čímž dochází k zajímavému barevnému pojetí jak vnitřní kompozice a vybavení, tak i členění fasády. Vnitřní otevřené atrium se zelení plní funkci klidové zóny a s ohledem na umístění dětských zahrad a herních prvků umocňuje celkový dynamický a přitom uklidňující dojem celkového koncepčního řešení budovy a jejího okolí. Celková kapacita mateřské školy je 140 dětí.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Ladislav Ježdík
Projektant: Studio Degree s.r.o.
Dodavatel: ALSTAP s.r.o.
Přihlašovatel: Obec Vrané nad Vltavou
Investor: Obec Vrané nad Vltavou
Plány:
Další soubory:
Články: