52. Dopravní terminál na Floriánském náměstí Prostějov

Soutěže: Stavba roku 2020
Zkráceně: Dopravní terminál na Floriánském náměstí Prostějov
Ulice: Floriánské náměstí
Město: Prostějov
Kraj: Olomoucký
Počet hlasů: 145

Popis objektu:

Hlavní myšlenkou celého projektu bylo nabídnout občanům a návštěvníkům města Prostějova zázemí regionálního dopravního terminálu odpovídající 21. století. Ing. arch Petr Brožek (BRAK architects) navrhl v roce 2016 přestavbu poměrně rozlehlého veřejného prostranství historického prostoru Floriánského náměstí a frekventovaného dopravního uzlu na vnitřním městské okruhu. Po zpracování projektové dokumentace v roce 2018 (Laboro Ateliér s.r.o. Ing. Jan Ropek a Ing. Petr Valihrach) a následné realizaci 2019 fy Skanska a.s. došlo k přemístění nedůstojných zastávek příměstské a regionální autobusové dopravy. Výsledkem bylo jejich spojení se zastávkou městské hromadné dopravy do jednoho moderního dopravního terminálu, který všem cestujícím nabízí komfortní a bezpečné zázemí. Vyjma architektonicky unikátně řešeného přístřešku se veřejnosti nabízí zázemí doplněné o cykloboxy, inteligentní informační systém, kiosek s občerstvením a veřejnou toaletou. K dispozici je i veřejný wi-fi acces point. Součástí komplikované přestavby byla i obnova povrchů, zeleně a doplnění mobiliáře v prostoru samotného Floriánského náměstí a přilehlého veřejného prostranství ulic Hliníky a Blahoslavova. Město Prostějov výrazně podporuje cyklistiku a alternativní formy dopravy. Přestavěná frekventovaná cyklostezka, tvoří komunikační osu náměstí. Veškeré autobusy MHD jsou poháněny CNG. Město intenzivně a dlouhodobě zvyšuje bezpečnost a estetiku veřejného prostoru. Tato výrazná přestavba přinesla podstatné zklidnění motorové dopravy a posílení komfortu pěších a cyklistů. Po předchozí rozsáhlé přestavbě významné radiály Plumlovské ulice došlo k proměně podstatné části města během velmi krátké doby. 

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Petr Brožek / BRAK architects
Projektant: Laboro ateliér s.r.o.; BRAK architects; MM Cité
Dodavatel: Skanska a.s.
Přihlašovatel: Statutární město Prostějov
Investor: Statutární město Prostějov
Plány:
Další soubory:
Články: