1. Lávka přes Vltavu v Lužci nad Vltavou

Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2021
Zkráceně: Lávka přes Vltavu v Lužci nad Vltavou
Ulice: Vltava, km 8,1 - lávka
Město: Lužec nad Vltavou
Kraj: Středočeský
Počet hlasů: 413

Popis objektu:

Lužec nad Vltavou je obec nedaleko Mělníka v malebné lužní krajině řeky Vltavy. Od roku 1907, kdy byl vybudován laterální kanál mezi obcemi Hořín a Vraňany je jedinou obcí v České republice, která leží celým svým územím na ostrově. Ostrov je zároveň největším ostrovem na řece Vltavě.
Lávka je vedena přes nesplavný tok řeky mezi obcemi Lužec nad Vltavou a Bukol. Přes řeku převádí dálkovou severojižní cyklotrasu EuroVelo 7 vedoucí ze Švédska na Sicílii.
Architektonický návrh je výtvarně založen na lehkosti a subtilnosti, které jsou umožněny díky technologicky extrémně vyspělému materiálu UHPFRC (ultra-high performance fibre reinforced concrete, ultra-vysokohodnotný beton s rozptýlenou kovovou výztuží).
Lávka je koncipována jako zavěšená konstrukce s jedním pylonem a dvěma poli o rozpětích 30+100 m. Hlavní pole překračuje řeku šířky 70 m. Pylon je ocelový, výšky 40 m a tvoří v rovinaté krajině protiváhu kostelní věži. Mostovka je vedena ve výškovém oblouku s poloměrem 777 m a je sestavena z přímo pochozích prefabrikátů z UHPFRC. Závěsy tvoří 17 párů uzamčených ocelových lan. Mostovka byla nad břehy montována na pevné skruži. Část nad řekou se montovala letmo. Mostovka je sepnuta dvěma volnými kabely.
Barevně jsou všechny prvky konstrukce sjednoceny a dematerializovány tóny středně šedé barvy.
Lávka je zapojena do krajiny nově vysazenou dubovou alejí podél cesty na bukolské straně. Duby dorostou do výšky pylonu.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: Petr Tej, Marek Blank, Jan Mourek
Projektant: Valbek, spol. s r. o
Dodavatel: HOCHTIEF CZ a. s.
Spoluautor: Lukáš Vráblík, Ondřej Matoušek
Přihlašovatel: Obec Lužec nad Vltavou
Investor: Obec Lužec nad Vltavou
Plány:
Půdorys
Podélný řez
Příčné řezy
Další soubory:
Články: