6. Stavební úpravy venkovního koupaliště v Berouně

Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2021
Zkráceně: Stavební úpravy venkovního koupaliště v Berouně
Ulice: ulice Karla Čapka 679,
Město: Beroun
Kraj: Středočeský
Počet hlasů: 39

Popis objektu:

Venkovní koupaliště v ulici Karla Čapka je již několik desítek let neodmyslitelnou součástí městské části Velké sídliště v Berouně. Je hojně využíváno obyvateli právě této městské části, ale díky své letité tradici koupaliště navštěvují i obyvatelé z přilehlých obcí a samozřejmě přijíždějící turisté. Vzhledem k tomu, že koupaliště bylo již v takovém stavu, že nebylo možné jeho další užívání, vedení města rozhodlo udělat zásadní krok v podobě rozsáhlé rekonstrukce a stavebních úprav.

Rekonstrukce a stavební úpravy koupaliště zahrnují opravu, modernizaci a zatraktivnění hlavního bazénu, opravu a úpravu zpevněných bazénových ochozů, přesun a modernizaci dětského brouzdaliště, stavební úpravy strojovny, bazénové technologie pro dva okruhy a v neposlední řadě realizaci skluzavkové sestavy.

Cílem projektu bylo udržení tradice venkovního koupaliště. Rekonstrukcí objektu došlo k rozšíření a zkvalitnění nabídky volnočasových aktivit ve městě. Areál koupaliště je bezbariérový, a tedy vhodný k návštěvě i pro osoby se sníženou schopností pohybu.

Rekonstrukce a stavební úpravy koupaliště jsou pro město Beroun zcela unikátní. Bazénové vany jsou stavebně řešeny jako kompletní samonosné nerezové konstrukce s veškerým vybavením pro bazénový provoz ukládané na základové rošty nebo desku. V případě hlavního bazénu je po úpravě a sanaci stávající betonové vany do ní vsazena nerezová vana s přelivnými žlaby, se zabudovanými vodními atrakcemi a s napojením na recirkulační okruh úpravy vody. Hluboká část hlavního bazénu (rušená skokanská část) byla využita jako jímka na dešťovou vodu pro zálivku zeleně. Vana nového dětského brouzdaliště se zabudovaným příslušenstvím je osazena na nový betonový základový rošt.

Typologický druh stavby: Stavby pro tělovýchovu a sport (tělocvičny, hřiště, stadiony, plavecké bazény)
Kategorie: Rekonstrukce
BIM: Ne
Autor: Petr Hruschka
Projektant: h - projekt, s. r. o.
Dodavatel: INVESSALES, spol. s r. o.
Spoluautor: Karel Rosler
Přihlašovatel: Město Beroun
Investor: Město Beroun
Plány:
Koordinační situace
Vizualizace
Výkresy
Další soubory:
Články: