7. Přístavba ZŠ Beroun Závodí

Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2021
Zkráceně: Přístavba ZŠ Beroun Závodí
Ulice: Komenského 249
Město: Beroun Závodí
Kraj: Středočeský
Počet hlasů: 13

Popis objektu:

O výstavbě školní budovy na Závodí bylo rozhodnuto v roce 1907. Na jaře roku 1908 byla zahájena výstavba školní budovy. Tehdejší budova byla jednopatrová, nacházelo se v ní pět tříd a navštěvovalo ji 311 žáků. V roce 1930 bylo do školy zavedeno elektrické osvětlení. Ve školním roce 1961 – 1962 byla v budově zřízena devítiletá škola pod názvem 4. ZDŠ Beroun. V tomto školním roce začali do 6. tříd dojíždět také žáci z Hýskova a Nižbora. Školu tehdy navštěvovalo 465 žáků. Tyto stísněné poměry vedly k tomu, že se začalo uvažovat o další přístavbě školy. V roce 1983 byla zahájena rozsáhlá přístavba nové budovy, v níž se nacházelo 5 velkých učeben, nová sborovna a prostorná jídelna. Změny v učebním plánu, zvláště výuka cizích jazyků, si po roce 1989 vynutily další stavební úpravy školy. V roce 1996 byly zahájeny práce na tzv. střešní vestavbě na nejnovější přístavbě.

Typologický druh stavby: Stavby pro vzdělávání, vědu a výzkum (školy, laboratoře, školky)
Kategorie:
BIM: Ne
Projektant: STATIKA - DYNAMIKA, s. r. o.
Dodavatel: POHL, a. s., METROSTAV, a. s.
Přihlašovatel: Město Beroun
Investor: Město Beroun
Plány:
Další soubory:
Články: