26. Stavební úpravy Základní školy Velký Borek

Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2021
Zkráceně: Stavební úpravy Základní školy Velký Borek
Ulice: Školní 11
Město: Velký Borek
Kraj: Středočeský
Počet hlasů: 1540

Popis objektu:

Stávající stavba základní školy byla třípodlažní s historickou přístavbou sociálního zázemí. Navrženými stavebními úpravami došlo k dílčí změně užívání. Demolice stávající přístavby s toaletami umožnila rozšířit školu o novou přístavbu a nástavbu. V nové přístavbě je nyní plnohodnotné hygienické zázemí pro školu - WC, umývárny, dále nové únikové schodiště a výtahová plošina zajišťující bezbariérový pohyb. V nové nástavbě - třetí nadzemní podlaží (místo bývalého půdního prostoru) jsou celkem tři učebny – jedna počítačová pro výuku 20 žáků, druhá pro družinu. Ve třetí se předpokládá kombinovaný provoz učebny s družinou. Na podlaží je umístěna technická místnost se strojním vybavením vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla. Nástavba je komunikačně spojena schodištěm s 2. nadzemním podlažím staré školy a novým průchodem ke schodišti nové přístavby.

Celá budova byla zateplena, vyměněny všechny výplně otvorů (okna, dveře). Stávající staticky nevyhovující konstrukce podlah byly odstraněny a nahrazeny konstrukcemi novými. Součástí stavby bylo umístění nové technologie řízené výměny vzduchu s rekuperací zajištující požadovanou výměnu vzduchu v učebnách se zachováním tepelných zisků z odpadního vzduchu vypouštěného do vnějšího prostředí. Přístup do budovy je nově doplněn vstupní rampou a podestou splňující kritéria bezbariérového vstupu. Celá budova je navržena dle zásad pro pasivní energetický standard. Záměrem projektu bylo mimo jiné dosáhnout nízkonákladového provozu.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Jitka Becková
Projektant: Ing. Jiří Šír – VISTA
Dodavatel: KASTEN, spol. s r.o. stavební společnost
Přihlašovatel: KASTEN, spol. s r.o. stavební společnost
Investor: Obec Velký Borek
Plány:
Další soubory:
Články: