2. Parkovací dům Dolní Břežany

Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2022
Zkráceně: Parkovací dům Dolní Břežany
Ulice: K Hodkovicům
Město: Dolní Břežany
Kraj: Středočeský
Počet hlasů: 102

Popis objektu:

Dvoupatrová kompletně železobetonová stavba s pojezdnou střechou umožní parkování

až 200 aut ve třech úrovních. Půdorysně tvoří trojúhelník s jednou konvexně prohnutou stranou,

využívá svažitost pozemku a respektuje sklon terénu. Dispozičně objekt obsahuje parkovací

prostory s rampou a dvěma komunikačními jádry. Fasádu od severu tvoří silniční svodidla s větrací

funkcí. Tato svodidla jsou ohýbána do poloměru fasády - zatáčky. Fasády východní a jižní jsou

železobetonové s malými provětrávacími otvory v rozmanitém paternu a budou porůstat

popínavými rostlinami. Tyto otvory jsou zkonstruovány z fragmentů silničních svodidel stejného

typu jako je na severní fasádě a použitými jako ztracené bednění. Jsou svařené k sobě pod

různými úhly. Mají zabránit oslňování rodinných domků v těsném okolí parkovacího domu před

reflektory automobilů v nočních hodinách. Uvnitř pak umožňují filtrované nasvětlení interiéru

rozptýleným fragmentovaným světlem, podobné jako známe z orientu. Takto použité prvky

žárově zinkovaných svodidel opticky a výrazově propojují všechny tři fasády objektu.

 

LED osvětlení umístěné na svodidlech severní fasády odkazuje na dlouhou expozici

průjezdu aut. Jezírko před parkovacím domem sbírá dešťové vody a pomáhá tak retenci k

užitkovému nakládání s vodou. Tři stříšky v nejvyšší úrovni objektu jsou pokryté vegetací.

Celý objekt by se v budoucnu měl utopit v zelení.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: Zdeněk Fránek
Projektant: Fránek architects s.r.o.
Dodavatel: PKS stavby a.s.
Spoluautor: Jiří Železný, Jiří Vítek, Martina Hamrová, Libor Šenekel, Tamas Tarics
Přihlašovatel: PKS stavby a.s.
Investor: Obec Dolní Břežany
Plány:
Další soubory:
Články: