Stavba roku Středočeského kraje 2022 - Hlasování veřejnosti

Počet hlasů: 1455
1. Konverze hotelu Vltavan v Sedlčanech

Objekt hotelu byl postaven na přelomu padesátých a šedesátých let minulého století v prostoru sedlčanského náměstí a tvořil z hlediska urbanistick...

Autor: Jan Aulík, Markéta Aulíková, David Zalabák / Aulí...
Projektant: Aulík Fišer Architekti; Ateliér Poledne
Dodavatel: Gefira stavby s.r.o.
Spoluautor: Ondřej Černý, Kristýna Vitnovská
Přihlašovatel: Aulík Fišer Architekti
Investor: Vltava Invest a.s.
Počet hlasů: 102
2. Parkovací dům Dolní Břežany

Dvoupatrová kompletně železobetonová stavba s pojezdnou střechou umožní parkování

až 200 aut ve třech úrovních. Půdorysně tvoří trojúhel...

Autor: Zdeněk Fránek
Projektant: Fránek architects s.r.o.
Dodavatel: PKS stavby a.s.
Spoluautor: Jiří Železný, Jiří Vítek, Martina Hamrová, Libor ...
Přihlašovatel: PKS stavby a.s.
Investor: Obec Dolní Břežany
Počet hlasů: 251
3. Rekonstrukce sportovního areálu v obci Radim - 1. etapa

V rámci rekonstrukce sportovního areálu, který slouží fotbalovému oddílu TJ Viktoria Radim i veřejnosti, dochází k modernizaci všech pův...

Autor: Tomáš Adámek
Projektant: Architektonický atelier Tomáš Adámek
Dodavatel: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM, a.s.
Přihlašovatel: Obec Radim
Investor: Obec Radim
Počet hlasů: 267
4. Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi - kostel sv. Václava

Rehabilitace původně románské baziliky svatého Václava navázala na projekt obnovy Mariánského komplexu a stala se další etapou širšího konceptu, k...

Projektant: Projektový ateliér pro architekturu a pozemní sta...
Dodavatel: KONSIT a.s.
Přihlašovatel: KONSIT a.s.
Investor: Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána
Počet hlasů: 978
5. Lávka přes Labe v Nymburce

Lávka pro pěší a cyklisty spojuje střed města Nymburk s městkou částí Zálabí. Navazuje na cyklistické a pěší komunikace situované podél řeky Labe....

Autor: Jiří Stráský / Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Projektant: Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Dodavatel: HOCHTIEF CZ a. s.
Spoluautor: Petr Vítek - autor návrhu technologie výstavby; J...
Přihlašovatel: HOCHTIEF CZ a. s.
Investor: Město Nymburk
Počet hlasů: 518
6. Nová základní škola v Jesenici

Záměr vybudování nové školy byl vyvolán nedostatkem míst ve stávající budově základní školy v Jesenici vzhledem k dynamickému rozvoji té...

Autor: Josef Pálka, Martin Pálka
Projektant: , Hexaplan International spol. s r.o.
Dodavatel: PKS stavby a.s.
Spoluautor: Karel Typlt, Martina Nesvadbová
Přihlašovatel: Město Jesenice
Investor: Město Jesenice
Počet hlasů: 29
7. Přístavba jídelny ke škole ve Vyžlovce

Před pár lety se v malé obci Vyžlovka nedaleko Říčan povedlo úspěšně zrekonstruovat historickou budovu školy z 19. století a otevřít v&n...

Autor: Nikola Tomková
Projektant: Chytrý dům s.r.o.
Dodavatel: Chytrý dům s.r.o.
Spoluautor: Thu Huong Phamová
Přihlašovatel: Chytrý dům s.r.o.
Počet hlasů: 1609
8. Poldr Kublov

Jedná se o vodní dílo, které slouží k protipovodňové ochraně. Je vytvořeno přehrazením vodního toku, za hrází se však voda za běžných podmínek buď...

Autor: INGUTIS, spol. s.r.o.
Projektant: INGUTIS, spol. s.r.o.
Dodavatel: PAS Natura s.r.o.
Přihlašovatel: Státní pozemkový úřad
Investor: Státní pozemkový úřad
Počet hlasů: 233
9. Autobusový terminál Kralupy nad Vltavou

Výstavba naprosto klíčové stavby, která ve vzájemné shodě s parkovacím domem kultivuje dlouhé roky neudržovaný prostor před nádražím.

...

Autor: NOZA s.r.o.
Projektant: NOZA s.r.o.
Dodavatel: Společnost Terminál Kralupy nad Vltavou / Správce...
Přihlašovatel: Město Kralupy nad Vltavou
Investor: Město Kralupy nad Vltavou
Počet hlasů: 190
10. Parkovací dům Kralupy nad Vltavou

Výstavba naprosto klíčové stavby, která ve vzájemné shodě s novým moderním autobusovým terminálem kultivuje dlouhé roky neudržovaný prostor p...

Autor: HESS - PROJEKTY A REALIZACE STAVEB spol. s r.o.
Projektant: HESS - PROJEKTY A REALIZACE STAVEB spol. s r.o.
Dodavatel: GEMO a.s.
Přihlašovatel: Město Kralupy nad Vltavou
Investor: Město Kralupy nad Vltavou
Počet hlasů: 3497
11. Nová mateřská a základní škola v Letech

 

Školní areál obce Lety je umístěn v samém centru zastavitelného území rychle rostoucí obce a brzy se tak stane její integrální so...

Autor: Ondřej Tuček
Projektant: ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.
Dodavatel: KONSIT a.s.
Přihlašovatel: Obec Lety
Investor: Obec Lety
Počet hlasů: 28
12. Doplnění lávky k mostu na železniční trati Lysá nad Labem - Čelákovice

Z historického hlediska tato lávka zde chyběla už od výstavby 1. železničního mostu a most byl využíván veřejností jako lávka pro přechod Labe z Č...

Projektant: ETROPROJEKT Praha, a.s.
Dodavatel: Eurovia CS a.s.
Přihlašovatel: Eurovia CS a.s.
Investor: Město Čelákovice
Počet hlasů: 46
13. Úprava ohlaví Plavební komora Hořín

Zdymadlo se nachází u obce Hořín, navazuje na plavební kanál Vraňany – Mělník a sestává ze dvou plavebních komor umístěných vedle sebe. Úprava zas...

Projektant: Valbek, spol. s r.o.
Dodavatel: Metrostav a.s., AQUATIS a.s.
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor: Ředitelství vodních cest ČR
Počet hlasů: 25
14. II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce, 1. etapa

Stavba řešila rekonstrukci silnice II/115 v zájmovém úseku ve stávajícím šířkovém (cca 6,0 m) a výškovém uspořádání. ZÚ je v km 2,150 (provozní st...

Dodavatel: STRABAG a.s.
Přihlašovatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraj...
Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraj...
Počet hlasů: 25
15. II/237 Nové Strašecí, oprava mostu 237-007 nad tratí ČD  

Předmětem projektu je rekonstrukce komunikace II/237 a mostu ev.č. 237-007 nad tratí ČD mezi obcí Ruda a městem Nové Strašecí. Jedná se opravu stá...

Dodavatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Přihlašovatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraj...
Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraj...
Počet hlasů: 59
16. II/244 Měšice , rekonstrukce mostu ev.č. 244-001

Rekonstrukce mostu ev. č. 244-001 a silnice II/244 se nachází v obci Měšice severně od Prahy a patří do jejího spádového území. Řešený úsek je sou...

Projektant: Pragoprojekt, a.s.
Dodavatel: Sdružení "Společnost Měšice most", kde vedoucím s...
Přihlašovatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraj...
Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraj...
Počet hlasů: 23
17. II/101 Kralupy nad Vltavou, most ev.č. 101-054

Záměrem tohoto projektu byla rekonstrukce stávajícího mostního objektu na silnici II/101 v obci Kralupy nad Vltavou, okres Mělník. Stávající mostn...

Projektant: AFRY CZ s.r.o.
Dodavatel: Stavební firma HOBST a.s.
Přihlašovatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraj...
Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraj...
Počet hlasů: 144
18. Obříství - Rekonstrukce vodovodní shybky

Rekonstrukce vodovodní shybky, tedy vodovodního přivaděče podcházejícího svými dvěma rameny řeku Labe, je ojedinělá, technicky náročná a způsobem ...

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Dodavatel: PRAGIS a.s.
Přihlašovatel: Vodárny Kladno - Mělník a.s.
Investor: Vodárny Kladno - Mělník a.s.
Počet hlasů: 40
19. Vodní dílo Hubálov, obnova jezu

Oprava části pevného jezu včetně štěrkové propusti a vtokového objektu do příjezové MVE v původním uspořádání, která havarovala dne 11.6.2018. Sta...

Projektant: AQUATIS a.s.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor: Povodí Labe, státní podnik
Počet hlasů: 26
20. Rodinný dům Doksy u Kladna

Dvoupodlažní rodinný dům s užitnou plochou 263 m2 se nachází na pozemku v obci Doksy u Kladna. Parcela o výměře 1085 m2 je podélného charakteru a ...

Autor: Michal Janáč, Jan Jadrníček, Lukáš Richter / Mast...
Projektant: Master Design s.r.o.
Dodavatel: Master Design Development s.r.o.
Přihlašovatel: Master Design Development s.r.o, Master Design s....
Investor: soukromý investor
Počet hlasů: 191
21. 3 posedy

Posedy jsou malými dominantami českých polí. Mají svoje čísla, jména po významných lovcích a někdy bizarní podobu odhalující fantazii svých stavit...

Autor: vedení projektu: Dalibor Hlaváček, Martin Čeněk, ...
Projektant: Ateliér Hlaváček-Čeněk, 1-1 lab, Fakulta architek...
Dodavatel: Carl-Stahl, Defbeton, Miloš Brejcha, Přidal, Roth...
Přihlašovatel: Město Libčice nad Vltavou, Fakulta architektury Č...
Investor: Město Libčice nad Vltavou
Počet hlasů: 1184
22. Revitalizace parku Benar - Kumpánova zahrada

Zahrada se nachází v areálu někdejší přádelny bavlněné příze ve Slaném v ulici K. H. Borovského Revitalizace historického parku Benar spočívá v ad...

Autor: Ateliér Krejčiříkovi s.r.o.
Projektant: Ateliér Krejčiříkovi s.r.o., Ing. Jiří Dohnal, Di...
Dodavatel: Gardenline s.r.o.
Přihlašovatel: Město Slaný
Investor: Město Slaný
Počet hlasů: 454
23. Cyklostezka Do Prahy na kole – úsek Mnichovice – Kolovraty

Hlavní myšlenkou celého projektu bylo napojení cyklostezky Do Prahy na kole na pražské cyklostezky a cyklotrasy a dále vybudování bezpečné smíšené...

Projektant: KAP ATELIER
Dodavatel: OHLA ŽS
Přihlašovatel: OHLA ŽS
Investor: Městská část Praha – Kolovraty, Obec Světice, Obe...
Počet hlasů: 20
24. Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem - Čelákovice

Stavba leží v severovýchodní části Středočeského kraje, kde je řešený úsek veden katastry obcí Lysá n. Labem, Káraný a Čelákovice. Vlastní stavba ...

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s.
Dodavatel: Sdružení Lysá / Eurovia CS a.s., GJW Praha spol. ...
Přihlašovatel: Eurovia CS a.s.
Investor: Správa železnic, statní organizace
Dodavatel: HSF System a.s.
Přihlašovatel: HSF System a.s.
Investor: Gebrüder Weiss spol. s r.o.