5. Lávka přes Labe v Nymburce

Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2022
Zkráceně: Lávka přes Labe v Nymburce
Ulice:
Město: Nymburk
Kraj: Středočeský
Počet hlasů: 978

Popis objektu:

Lávka pro pěší a cyklisty spojuje střed města Nymburk s městkou částí Zálabí. Navazuje na cyklistické a pěší komunikace situované podél řeky Labe. Protože je situována poblíž historického obloukového mostu, je také tvořena obloukovou konstrukcí, má však větší rozpětí a podle požadavku investora je bez podpěr v řece. Návrh přemostění, který vypracovala firma Stráský, Hustý a partneři, Brno, získal v architektonicko-konstrukční soutěži první cenu. Proto byl realizován.

Konstrukci lávky tvoří dva, vně skloněné ocelové oblouky, na kterých je zavěšena mostovka z předpjatého betonu. Vzepětí oblouků bylo voleno tak, aby v převážné části nad řekou byly oblouky situovány nad hlavami chodců, a tak nebránily volnému výhledu z lávky a současně, aby nezakrývaly chodcům jdoucím podél řeky pohled na historický most a střed města. Aby oblouky co nejpřirozeněji navázaly na terén, jejich výška se směrem k základům zmenšuje. Odpovídající redukce ohybového namáhání tak umožnila zmenšit velikost základových patek a minimalizovat zásah do břehů.

Protože ocelová konstrukce je natřena šedozelenou barvou, oblouky nevytváří dominantu, ale souzní se stávajícím historickým mostem a krásnou polabskou krajinou. Chodník je osvětlen LED svítidly situovanými v madlech zábradlí. Osvětlení oblouku sleduje jeho křivku, a tak zdůrazňuje jeho přirozenou funkci - překonat překážku. Světla jsou orientována směrem dolů a proto netvoří světelný smog. Jednoduché zábradlí je tvořeno skloněnými sloupky s lanovou výplní. V místě napojení na stávající komunikace jsou navrženy terénní a vegetační úpravy, které přirozeně navazují na polabskou krajinu.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: Jiří Stráský / Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Projektant: Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Dodavatel: HOCHTIEF CZ a. s.
Spoluautor: Petr Vítek - autor návrhu technologie výstavby; Jan Masopust - návrh pilotového založení
Přihlašovatel: HOCHTIEF CZ a. s.
Investor: Město Nymburk
Plány:
Další soubory:
Články: