15. II/237 Nové Strašecí, oprava mostu 237-007 nad tratí ČD  

Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2022
Zkráceně: II/237 Nové Strašecí, oprava mostu 237-007 nad tratí ČD  
Ulice:
Město: Nové Strašecí
Kraj: Středočeský
Počet hlasů: 25

Popis objektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce komunikace II/237 a mostu ev.č. 237-007 nad tratí ČD mezi obcí Ruda a městem Nové Strašecí. Jedná se opravu stávající silnice bez směrových a šířkových úprav. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž převádí silnou jak osobní, autobusovou, tak i těžkou nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, příčné a podélné trhliny. Stav spodní stavby a nosné konstrukce mostu přes železniční trať je hodnocen stupněm V - špatný.

Hlavními aktivitami projektu jsou SO 101 Oprava komunikace II/237, SO 191 Trvalé dopravní značení a SO 201 Oprava mostu ev.č. 237-007. Mezi vedlejší aktivity projektu patří vyvolané investice na napojení sjezdů na účelové komunikace (lesní a polní cesty), vjezdů na soukromé pozemky, obnova chodníků a autobusových zastávek. Dále pak SO 180 Dopravně inženýrská opatření a SO 441 Přeložka veřejného osvětlení. Celková délka rekonstruovaného úseku včetně mostu je 2,64 km.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Rekonstrukce
BIM: Ne
Dodavatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Přihlašovatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Plány:
Další soubory:
Články: