24. Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem - Čelákovice

Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2022
Zkráceně: Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem - Čelákovice
Ulice: nádraží
Město: Lysá nad Labem
Kraj: Středočeský
Počet hlasů: 20

Popis objektu:

Stavba leží v severovýchodní části Středočeského kraje, kde je řešený úsek veden katastry obcí Lysá n. Labem, Káraný a Čelákovice. Vlastní stavba je situována v ose stávající železniční tratě č. 231, spojující Lysou nad Labem s Prahou. Stavba zachovává stávající poměry v území, vychází z nádraží Lysá nad Labem směrem k pravému břehu Labe u obce Káraný. Trať přes řeku Labe přechází v km 6,300 mostním objektem. Po překročení Labe a vjezdu do Čelákovic je trať vedena hustě zastavěným územím, kde převažuje obytná zástavba. V těchto místech leží na trati zastávka Čelákovice-Jiřina.

Náplní stavby je rekonstrukce dvoukolejného mezistaničního úseku Lysá nad Labem - Čelákovice, tedy železničního svršku, spodku, úpravy nástupišť v zastávce Čelákovice-Jiřina, přejezdů, mostních objektů, pozemních objektů pro technologii, přístřešků pro cestující, trakčního vedení, silnoproudé technologie, zabezpečovacího zařízení, sdělovacího zařízení a vyvolaných dopadu do pozemních komunikací, inženýrských sítí a demolic.

                Specifikem stavby bylo snášení starého železničního mostu přes řeku Labe a jeho nahrazení mostem novým. Starý most sestával ze dvou samostatných ocelových příhradových konstrukcí, z nichž jedna byla využita jako provizorní most a druhá byla odplavena po Labi k rozebrání na břehu. Nový most byl sestaven v ose stávající trati ze dvou nosných konstrukcí a postupně vysunut nad Labe a inundační území. Poté byla zrušena objízdná trasa a snesena i druhá polovina původního mostu.

                Druhou zvláštností stavby byla nutnost provádět v úseku Lysá nad Labem – Káraný veškeré práce z koleje, a to z důvodu ochrany vodních zdrojů Káraný a ekologicky významné lokality Hrbáčkovi tůně. Z tohoto důvodu byl na sanaci železničního spodku nasazen sanační komplex firmy Plasser a a Theurer PM200-2R, který provedl sanaci zemní pláně, natažení geotextilie, pokládku štěrkodrti a štěrku bez nutnosti snášet kolejový rošt, a tedy bez zásahu do okolí trati.

                Třetí inovací je zřízení inteligentního přístřešku na zast. Čelákovice-Jiřina, který je bystřejší než kam oko dohlédne a chytřejší než pan ředitel.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie:
BIM: Ne
Projektant: METROPROJEKT Praha a.s.
Dodavatel: Sdružení Lysá / Eurovia CS a.s., GJW Praha spol. s.r.o., Elektrizace železnic Praha a.s.
Přihlašovatel: Eurovia CS a.s.
Investor: Správa železnic, statní organizace
Plány:
Další soubory:
Články: