6. Nová základní škola v Jesenici

Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2022
Zkráceně: Nová základní škola v Jesenici
Ulice: Hrnčířská 500
Město: Jesenice
Kraj: Středočeský
Počet hlasů: 518

Popis objektu:

Záměr vybudování nové školy byl vyvolán nedostatkem míst ve stávající budově základní školy v Jesenici vzhledem k dynamickému rozvoji této metropolitní oblasti v posledních letech. Lokalita městské části Zdiměřice byla vybrána s ohledem na rozdělení spádového území města mezi dvě školy a vzhledem k dobré docházkové vzdálenosti pro co největší počet žáků. Součástí areálu školy je i velké sportoviště včetně dvou tělocvičen, které mohou nezávisle na provozu školy užívat i místní sportovní spolky.

 

Škola je navržena pro 18 kmenových tříd, 540 žáků, vychází ze skladby stavebního programu základních škol, vydaného MŠMT ČR. Autoři byli vedeni snahou vytvořit zcela přehlednou dispozici s jasnou orientací žáků a respektováním návaznosti jednotlivých funkcí. Areál je bezbariérový ve všech částech včetně venkovních ploch. Urbanistické řešení je ovlivněno polohou a orientací sportovní části, hřištěm s atletickými drahami. Před vstupem je vytvořen krytý prostor pro shromažďování dětí. Architektonické řešení vytváří pro děti přátelské a příjemné prostředí. V části učeben v interiéru převažuje bílá barva na stěnách, podlahy jsou barevné, rozlišují jednotlivá podlaží. Odlišná je vstupní hala s obkladem z cihelných pásků, s použitím zavěšených kruhových svítidel a akustických prvků. Obdobně je řešen stravovací trakt. Pro sportovní výuku jsou realizovány dvě tělocvičny, velká pro veškeré hry, malá pro gymnastiku. V odpočinkových prostorách jsou osazeny květinové stěny s automatickým zaléváním, výrazným prvkem je atrium. Fasády jednotlivých částí jsou omítnuty, kombinují obklady keramické a cihelný pásek, prosklené části jsou doplněny cementovláknitými deskami. Veškeré střechy jsou řešeny s bezúdržbovou zelení. Škola dosahuje vysokého energetického standardu. Vytápění je zajištěno kaskádou tepelných čerpadel vzduch/voda, bivalentním zdrojem tepla je soustava kondenzačních plynových kotlů. Výměna vzduchu je kompletně zajištěna systémem rovnotlakého řízení větrání s rekuperací tepla. Z hlediska celkové dodané energie je objekt klasifikován v energetické třídě A – mimořádně úsporná, z hlediska neobnovitelné primární energie v energetické třídě A - mimořádně úsporná. Škola je napojena novou řízenou křižovatkou na městskou komunikaci, na síť pěších cest a cyklostezek a před školou budou v tomto roce v průběhu letních prázdnin vybudována stání K+R.

 

Typologický druh stavby: Stavby pro vzdělávání, vědu a výzkum (školy, laboratoře, školky)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: Josef Pálka, Martin Pálka
Projektant:
Hexaplan International spol. s r.o.
Dodavatel: PKS stavby a.s.
Spoluautor: Karel Typlt, Martina Nesvadbová
Přihlašovatel: Město Jesenice
Investor: Město Jesenice
Plány:
Další soubory:
Články: