8. Rekonstrukce TÚ Praha Hostivař - Hlavní nádraží Praha

Soutěže: Stavba roku 2022
Zkráceně: Rekonstrukce TÚ Praha Hostivař - Hlavní nádraží Praha
Ulice: železniční stanice
Město: Praha Vršovice
Kraj: hl. m. Praha
Počet hlasů: 154

Popis objektu:

Stavba nově tvoří a kultivuje stávající veřejný prostor stanic a okolí. Propojuje městské části tam, kde železnice tvořila bariéru, přeložení trati umožňuje vznik volnočasového městského parku.

Jedná se o zkapacitnění trati na vstupu do železničního uzlu Praha, výstavba přestupního terminálu PID, rekonstrukce tramvajové trati, vybudována trakční měnírna a technologické objekty pro zabezpečení provozu.

Rekonstrukce a výstavba mostních objektů, žel. svršku a spodku v nové trase a čtyřkolejném uspořádání, rekonstrukce a výstavba stanic a zastávky vč. nástupišť, podchodů a zastřešení, přeložky sítí.

Stavba probíhala v těsné návaznosti a s ohledem na památkově chráněný objekt výpravní budovy v železniční stanici Praha Vršovice.

Zatraktivnění veřejné dopravy nabídkou moderní a rychlé dopravy vč. přestupních vazeb na MHD.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Rekonstrukce
BIM: Ne
Projektant: SUDOP PRAHA a.s.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Plány:
Další soubory:
Články: