9. Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček Pardubice

Soutěže: Stavba roku 2022
Zkráceně: Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček Pardubice
Ulice: Památník Zámeček
Město: Pardubice
Kraj: Pardubický
Počet hlasů: 971

Popis objektu:

Stěžejním posláním pietního místa, respektive organizace Památník Zámeček Pardubice p.o., je uchovávat památku obětí rasové perzekuce v letech nacistické okupace a rozvíjet muzejní a edukativní činnost, s důrazem na oslovení mladé generace ve smyslu teze MÁME-LI ZLU PŘEDCHÁZET, MUSÍME JEJ NAPŘED POZNAT.

Realizace projektu Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček v Pardubicích s cílem vybudovat důstojné pietní místo, které připomene současným a budoucím generacím události spojené s druhou světovou válkou a nacistickými zločiny v Pardubickém kraji, probíhala díky podpoře ze strany statutárního města Pardubice a evropským dotacím od dubna 2020 do července 2021. Samotná příprava projektu byla již započata v roce 2016. Architektonické řešení území národní kulturní památky vzešlo z architektonické soutěže pořádané v roce 2017, ideový koncept historické muzejní expozice připravil historik Vojtěch Kyncl.

Současný zrekonstruovaný areál pietního území je moderní architektonicko-krajinnou kompozicí s dosázeným lesíkem v místech, kde se les nacházel v době poprav. Areál je doplněn zapuštěnou podzemní muzejní expozicí, různorodost jejích částí podporuje odlišnost jednotlivých výstavních prostor, výšková úroveň, světlost či střídání světla a tmy. Mezi jednotlivé části expozice jsou pak vloženy předěly-chodby, které podtrhují odlišnost tematických celků. Uprostřed objektu je pak umístěn pietní dvůr (otevřený nebi) s novou pamětní deskou se jmény popravených. Zídky a rampy z pohledového betonu, navazující na kamenné zídky kolem památníku vytvářejí zářezy v terénu a symbolicky tak odkazují na jizvy a šrámy v zemi. Dominantní součástí nové kompozice zůstává původní pomník z červené žumberecké žuly ve tvaru pylonu, zasazený v místě popraviště. Pietní území je volně přístupné, neoplocené a plně bezbariérové.

Vlastní expozice nového podzemního objektu je koncipována jako okružní, dominantním materiálem je beton, který byl zvolen pro svou syrovost a konstrukční vlastnosti. Jednotlivé výstavní prostory se svým řešením odlišují. Beton je místy doplněn kovovými prvky, hliněnou podlahou, která je v tomto typu expozice ojedinělou vzácností, žulovými kostkami či robustními dřevěnými lavicemi v kinosále, s cílem minimem prostředků dosáhnout maximálního prožitku návštěvníka. Expozice je situována pod úrovní terénu s přístupem po zalomené rampě. Návštěvník se po vstupu ocitá ve foyer, které plní roli hlavního komunikačního uzlu a tvoří tak zázemí objektu. Dominantním uměleckým prvkem prostoru je keramický reliéf Zuzany Koutové přenesený z bývalé pietní síně. V objektu jsou osazené dvě keramické nápisové desky z původních kamenných stél, které byly odborně sejmuty a restaurovány. Moderní expozice kombinuje dochované autentické předměty s multimediálním obsahem.

Typologický druh stavby: Stavby pro kulturu a osvětu (kina, divadla, knihovny, kongresová centra, muzea, koncertní sály, církevní stavby)
Kategorie: Rekonstrukce a dostavba
BIM: Ne
Autor: Jan Žalský, Vít Podráský
Projektant: Jan Žalský, Vít Podráský
Dodavatel: SKOS s.r.o.
Spoluautor: Vojtěch Tecl, Maximilian Lipovský, Tereza Nováková, Jan Šulcek, Tomáš Bejblík
Přihlašovatel: Statutární město Pardubice
Investor: Statutární město Pardubice
Plány:
Další soubory:
Články: