44. Muzeum umění – stavební úpravy a změna využití objektu č.p. 132, Praha, Malá Strana č.p. 132, Pod Bruskou 2

Soutěže: Stavba roku 2022
Zkráceně: Muzeum umění – stavební úpravy a změna využití objektu č.p. 132, Praha, Malá Strana č.p. 132, Pod Bruskou 2
Ulice: Klárov 132/5
Město: Praha 1
Kraj: hl. m. Praha
Počet hlasů: 2480

Popis objektu:

Původně byla Zengerova budova plná technologického zařízení transformující elektrickou energii pro napájení pražských tramvají. Díky modernizaci měnírny je nyní kompletní technologie přemístěna do malé části podzemí.
Konverze zachovává původní vnější plášť budovy. Fasády a střechy jsou uvedeny do původního stavu. Všechny zachované charakteristické prvky jsou odborně restaurovány.
Nová veřejná funkce budovy je zvenčí reprezentována dvěma architektonickými zásahy:
Vstup do Kunsthalle je vybudován na lávce, která vychází z chodníku a vede do zvýšené vstupní haly v úrovni tzv. piano nobile.
Nový prostor galerie, nahrazující původní technologickou střešní terasu. Kvádrový objekt dostavby je skryt z hlavní ulice za střešními konstrukcemi stávajících krovů. Ze zadní ulice doplňuje hmota princip ustupující členité fasády.
Vnitřní prostorová koncepce je zcela nová. Všechny prostory kaskádovitě plynou po různých úrovních ve smyslu „raumplanu“, který oproti původnímu řešení logicky navazuje na stávající neoklasicistní fasádní otvory. 
Kunsthalle nabízí veřejnosti tři velké galerijní prostory, konferenční sál, knižní salonek, vzdělávací prostory pro děti, Artshop, bistro a kavárnu s terasou s výhledem na Pražský hrad. Suterény slouží pro přípravy výstav, dílny pro restaurování uměleckých děl, depozitáře a umístění technologií.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Plány:
Další soubory:
Články: