45. Bořislavka Centrum Praha

Soutěže: Stavba roku 2022
Zkráceně: Bořislavka Centrum Praha
Ulice: Evropská
Město: Praha 1
Kraj: hl. m. Praha
Počet hlasů: 12

Popis objektu:

Komplikovanost pozemku spočívala ve velmi nepravidelném tvaru s velkým výškovým převýšením a v naprosto různorodém kontextu okolní zástavby – je zde vilová čtvrť Hanspaulka, poměrně příjemná středně podlažní bytová zástavba ulice Kladenské, v širším kontextu ale i vysoké panelové objekty sídliště Červený vrch a solitérní administrativní budova v protilehlém kvadrantu křižovatky Horoměřická.

Pro exaktní vyjádření krystalických tvarů jednotlivých budov byly využili prosklené fasády, u kterých se, ale různé typické efekty jako je úplná reflexe nebo úplná průhlednost spíše redukovali; velké skleněné plochy zde nejsou symbolem modernity nebo suverenity kancelářské typologie, ale pouze prostředkem k realizaci specificky vymezeného a modelovaného prostoru. Sklo nevyjadřuje lehkost jednotlivých budov – krystalů ale naopak symbolicky jejich kompaktní hmotnost a tektoniku v pevném posazení těchto objemů na platformu.

Za nejpodstatnější vlastnost urbanistického konceptu Centra Bořislavka se považuje velký rozsah prostupnosti celou jeho strukturou z okolního území podél ulic Evropské a Kladenské a přímé spojení s vestibulem metra z více vstupů v území. Rozsahem možného pohybu veřejnými a polo veřejnými plochami a terasami, v interiéru i exteriéru, rovnoměrně prostupujícími celým souborem to lze přirovnat k mraveništi. Architektonický koncept Centra Bořislavka počítal od počátku s uměleckými díly jako nedílnými součástmi celého prostředí.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Plány:
Další soubory:
Články: