36. Lávka přes řeku Berounku v Berouně

Soutěže: Stavba roku 2011
Zkráceně: Lávka přes řeku Berounku v Berouně
Ulice:
Město: Beroun
Kraj:

Popis objektu:

Lávka přes Berounku pro cyklisty a pěší je součástí cyklostezky - Po stopách českých králů. Jedná se o ocelovou visutou konstrukci s dolní mostovkou. Lávka o celkové délce 129,8 m má tři pole s rozpětím 32,2 + 62,4 +32,2 m

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Novostavba
Autor: NOVÁK a PARTNER, s.r.o.
Milan Hansík
Ing. David Ladman
Dodavatel: SMP CZ, a.s.
Přihlašovatel: SMP CZ, a.s. za Sdružení SMP CZ - STRABAG a město Beroun
Investor: Město Beroun
Plány:
podélný řez
půdorys
příčný řez
příčné řezy
Další soubory:
Články: