35. Rozdělovací objekt Novořecké splavy

Ceny:
postoupil do 2.kola v soutěži Stavba roku 2011
Soutěže: Stavba roku 2011
Zkráceně: Rozdělovací objekt Novořecké splavy
Ulice: Holičky u Staré Hlíny
Město: Třeboň
Kraj:

Popis objektu:

Stávající rozdělovací objekt Novořecké splavy se nachází na Lužnici v ř. km 109, 568. Účelem tohoto díla je dělit průtoky v lužnici na průtok Novou řekou a starou řekou. Navržené řešení Rozdělovacího objektu splnilo dvě podmínky: zabezpečení Novořecké hráze - a to, převýšení hráze při současné nivelitě její koruny 50 cm nad hladinou při návrhové stoleté povodni a nepřelití hráze při kontrolní tisícileté povodni.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
Projektant: HYDROPROJEKT CZ a.s.
Dodavatel: HOCHTIEF CZ a. s.
Přihlašovatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Investor: Povodí Vltavy, státní podnik