Přinášíme Vám otevřené přihlášky do prestižní a jedinečné přehlídky Zahraniční stavba roku 2023.

Udělení a představení prestižních titulů Zahraniční stavba roku je každoročně nejvýznamnější událostí ve stavitelství a architektuře a ocenění práce českých firem v zahraničí.

ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2023

Podklady ke stažení:

Podmínky soutěže

Přihláška – formulář – část A

Přihláška – formulář – část B

Vypisovateli soutěže jsou:

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Svaz podnikatelů ve stavebnictví

Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program, řízený radou programu za účasti spoluvypisovatelů soutěže.

Záštitu nad Zahraniční stavbou roku tradičně převzalo vedle ostatních institucí i Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Jedinečnou a oborově komplexní soutěžní přehlídku podpořila tradičně i řada významných osobností z veřejného, akademického i soukromého sektoru, odborných institucí, stavebních společností, investorů a také architektů a inženýrů.

Nominační večer Stavba roku 2023 se uskuteční v pondělí 4. září 2023 v Dopravní hale Národního technického muzea v Praze.

Galavečer Stavba roku 2023 se uskuteční ve středu 25. října 2023 v Betlémské kapli v Praze.

Držitelé titulů v roce 2023 opět získávají unikátní symbolické křišťálové ocenění, které má podobu razítka v designu Ronyho Plesla vyrobené sklárnou Rückl.

Razítko symbolicky představuje to poslední a zcela výjimečné „razítko“ v procesu celé realizace stavby.

Jedinečnou a oborově komplexní soutěžní přehlídku podpořila tradičně i řada významných osobností z veřejného, akademického i soukromého sektoru, odborných institucí, stavebních společností, investorů a také architektů a inženýrů.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 12. 6. 2023!

Přihláška, dokumentace a všechny další podklady do soutěže se zasílají pouze elektronicky za pomoci elektronické úschovny, nebo jiného úložiště. Odkazy na stažení a vyplněná přihláška se zasílají pouze elektronicky na email stavbaroku@stavbaroku.cz.

Těšíme se na všechny stavby, které v roce 2023 přihlásíte!