Oprava fasád historické budovy Národního divadla v Praze

Soutěže: Stavba roku 2016
Zkráceně: Oprava fasád historické budovy Národního divadla v Praze
Ulice: Ostrovní 1
Město: Praha
Kraj: hl. m. Praha

Popis objektu:

Národní kulturní památka evidovaná v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. Uměleckořemeslné a restaurátorské práce - oprava obvodového pláště, zejména plošné, plastické, zdobné a umělecké prvky z kamene, omítky a štuku, oplechování části fasády, fasádní výplně otvorů atd.

Typologický druh stavby: Stavby pro kulturu a osvětu (kina, divadla, knihovny, kongresová centra, muzea, koncertní sály, církevní stavby)
Kategorie: Rekonstrukce
BIM: Ne
Autor: OMNIA projekt, s.r.o.
Dodavatel: OHL ŽS, a.s.
Investor: Národní divadlo