16. Stožár s výhledem, Libčice nad Vltavou

Ceny:
Zvláštní cena za inovativní pedagogický přístup ve výuce architektury v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2019
Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2019
Zkráceně: Stožár s výhledem, Libčice nad Vltavou
Ulice: U Krytu 759
Město: Libčice nad Vltavou
Kraj: Středočeský
Počet hlasů: 329

Popis objektu:

Stožár s výhledem je studentský design-build projekt ateliéru Hlaváček – Čeněk z Fakulty architektury ČVUT. Design-build projekty, resp. výuka formou “navrhni a postav”, má tradici na předních světových architektonických školách, v českém prostředí je spíše ojedinělá. Jako alternativa ke standardní výuce umožňuje studentům stavbu nejen vymyslet a nakreslit, ale také vlastníma rukama realizovat.

Zadáním pro studenty byl “iniciační bod”, pokus o iniciaci obyvatel, zásah, který má vybudit aktivitu a pozvednout význam místa, první stavební počin v území, které se má z momentálně zanedbaného místa změnit v budoucnu na rezidenční park. Na projektu pracoval 9členný tým od března, v první fázi se každý soustředil na vlastní návrh, společně pak vybrali koncept, který dopracovali do výrobní dokumentace a následně vlastními silami postavili.

Stožár s vyhlídkou je drobná stavba, určená k vyhlídce po okolí. Je přístupná po točitém schodišti a nese vlajku města. Nachází se v Libčicích nad Vltavou, v nově vznikajícím parku Na Cihelce. Koncepce návrhu vychází z historie terasovitých svahů na břehu Vltavy, kde se od konce 19. století těžila hlína pro cihelnu rodiny Fischerů. Právě věhlas libčických cihlářů, kteří se kromě výroby cihel specializovali na výstavbu továrenských komínů, kterých v Čechách postavili více než 1000, inspiroval autorku vyhlídkového stožáru Kristýnu Rejskovou.

„Chtěla jsem vytvořit něco, s čím se člověk bude moct v parku identifikovat. Stožár tak nese vlajku jako symbol, tvarem se vztahuje k ostatním libčickým komínům a svou konstrukcí odkazuje na cihlářskou historii.“ Kristýna Rejsková, autorka návrhu

Stožár o výšce 7,9 metrů včetně vlajky je umístěn na vyvýšeném místě v srdci parku a stává se tak jeho orientačním bodem a místem k setkávání. Je vidět z okolí, zároveň sám nabízí vyjímečný výhled na Větrušické rokle na protějším břehu Vltavy. Jeho konstrukce kombinuje vnitřní ocelové prvky a vnější dřevěný plášť. Vzorem byla cihelná vazba, její princip byl přenesen do dřevěné konstrukce.

Celkem 16 svislých hranolů určuje rozmístění schodišťových stupňů, které jsou na vnitřní straně kotveny do ocelového dříku. Mezi dřevěnými stojkami jsou ve střídavé výšce rozepřeny vodorovné příčle. Směrem ke středu stožáru jsou příčle zkoseny, aby byl umožněn odtok vody z povrchu konstrukce. Zábradlí vyhlídkové plošiny tvoří tuhý prstenec.

Stožár je založen na betonové základové desce tloušťky 300 mm o půdorysných rozměrech 3,3 x 3,3 m. Deska je kvůli ztíženým poměrům v základové spáře ztužena v rozích betonovými pilíři. Celková výška stavby včetně vlajkové části je 7,900 mm. Stožár se skládá z ocelové vnitřní konstrukce a vnějšího dřevěného pláště.

Ocelovou konstrukci tvoří hlavní trubka stožáru, část nesoucí prapor, schodišťové stupně, podesta a kotvící prvek ve spodní části. S ohledem na koordinaci s vnější dřevěnou konstrukcí jsou jednotlivé schodišťové stupně navařeny na prstenec z ocelové trubky o výšce jednoho stupně a navlečeny na vnitřní nosnou trubku, kotvenou do železobetonového základu. Stejným způsobem je řešena podesta. Nad úrovní podesty ukončuje stožár jeho vlajková část, ke které je kotveno zábradlí.

Konstrukce je kotvená do betonového základu pomocí závitových tyčí. Hlavní část stožáru je pro kotvení k základu opatřena patním plechem. Pro sjednocené zakládání dřevěného pláště slouží obruč, složená ze dvou částí a kotvená do betonové základové desky. Nosné hranoly dřevěného pláště jsou osazeny na ocelové listy obruče a zajištěny svorníky.

Veškeré ocelové prvky jsou opatřeny žárovým pozinkem.

Dřevěný plášť se skládá z 16 svislých modřínových BSH hranolů průřezu 60x120 mm a vodorovných příčlí, rovněž modřínových BSH hranolů, průřezu 113x60 mm. Všechny příčle kromě těch, ke kterým jsou kotveny schodišťové stupně, jsou zkoseny směrem ke středu stožáru pod úhlem 5°, aby byl umožněn odtok vody z povrchu konstrukce. Svislé a vodorovné hranoly jsou vzájemně spojeny vruty HSB.

Horní prstenec má funkci zábradlí a je konstrukčně řešen pomocí tuhého dílce a krycí vrstvy.

Tuhý prstenec se skládá ze tří vzájemně posunutých vrstev prken tloušťky 30 mm, prolepených a sbitých. Tím je zajištěno spolupůsobení prstence při přenášení zatížení a stabilita svislého hranolu, zavěšeného nad vstupem.

 

Typologický druh stavby:
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: K. Rejsková, T. Čechová, A. Hofman, F. Hutera, L. Lenčéšová, J. Sedlická, S. Tesková, K. Vicherek, A. Vopařilová
Projektant: Ateliér Hlaváček - Čeněk, Ústav navrhování II, Fakulta architektury, ČVUT v Praze
Dodavatel: Ústav navrhování II, Fakulta architektury, ČVUT v Praze
Přihlašovatel: Ateliér Hlaváček - Čeněk, Ústav navrhování II, Fakulta architektury, ČVUT v Praze
Investor: Skanska Reality, a. s.